Positief nieuws voor Stichting Leergeld Hoogeveen

Hoogeveen – De gesprekken tussen het bestuur van  Leergeld en de gemeente Hoogeveen zijn inmiddels afgerond. De Stichting heeft gesprekken gevoerd met de politiek, wethouder en medewerkers van  de gemeente. Stichting leergeld is  verheugd u te kunnen melden dat vanuit de gemeente een substantieel bedrag beschikbaar wordt gesteld en dit in de raad is vastgesteld om ons werk goed te kunnen doen.

Uiteraard gaan de bezuinigingen in het sociaal domein ook aan Leergeld niet voorbij. In de uitgifte moeten enige aanpassingen gedaan worden. De uitgifte van telefoons zal nadat de geringe voorraad uitgeleverd is, gestopt worden. De toekenning bedragen schoolspullenpasjes en ondersteuning schoolweken/excursies worden naar beneden bijgesteld. De uitgifte van fietsen, in samenwerking met de ANWB en Cosis, zal voortgezet worden. Ook moeten in detail nog een aantal zaken betreffende de coördinatie met de gemeente worden doorgesproken.

 

Aangezien we als Stichting erg onzeker waren over de toekomst van Leergeld en het voortbestaan hebben we de site op “ on hold” gezet zodat er geen aanvragen gedaan konden worden. Nu de toezegging concreet is geworden, kunnen we weer aanvragen in behandeling nemen. De site wordt hiervoor zo spoedig mogelijk open gesteld.

 

Naast het bedrag van de gemeente hebben we sponsors nodig.

Graag komen we met instanties in contact die aan het maatschappelijk verantwoord ondernemen een concrete invulling willen geven door een Stichting te ondersteunen die opkomst voor kinderen, die anders sociaal buiten gesloten worden omdat er thuis geen mogelijkheden zijn om aan de eigentijdse behoefte te kunnen voldoen.

 

https://www.leergeld.nl/hoogeveen/

Deel dit bericht!

Geef een antwoord