Wim Snijders benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

Hoogeveen: Wim Snijders uit Hoogeveen is zaterdagavond 2 november tot Lid in de Orde van Oranje Nassau benoemd. Burgemeester Karel Loohuis spelde de Koninklijke onderscheiding zaterdagavond op in buurthuis De Weideblik in Hoogeveen.

Al 43 jaar werkt Wim Snijders als vrijwilliger voor wijkvereniging De Weide. Hij heeft in deze jaren verschillende functies bekleed, waaronder veertig jaar als penningmeester. Mede dankzij Wim heeft de wijkvereniging zich als financieel zeer gezonde vereniging ontwikkeld.

De uitreiking vond plaats tijdens de jaarlijkse vrijwilligersavond van de wijkvereniging De Weide, waarbij o.a. stil wordt gestaan bij het 40-jarig penningmeesterschap van de heer Snijders die daarbij werd gesteund door zijn vrouw.

Wijkvereniging De Weide is een grote vereniging, met veel afzonderlijke commissies die in 2019 45 jaar bestaat. De heer Snijders is vrijwel van het begin betrokken bij de vereniging. De eerste jaren was hij commissielid van de klaverjascommissie. Verder is de heer Snijders 26 jaar de organisator van het jaarlijkse reisje voor vrijwilligers. Daarnaast is hij 30 jaar mede organisator van de jaarlijkse feestavond voor vrijwilligers. Hij bedenkt daarvoor ook de theorieronden en koopt cadeautjes voor de vrijwilligers. De heer Snijders plant al 15 jaar de jaarlijkse uitstapjes met het bestuur. Hij is 20 jaar betrokken bij de jaarlijkse compost en potgrondverkoop en helpt mee bij de Weidebliktochten, wandeltochten in het voorjaar en in het najaar. Ook helpt hij mee bij rijwieltochten. Sinds 5 jaar is de heer Snijders betrokken bij de tweedaagse zomer boekenmarkt en de tweedaagse winter boekenmarkt, waarbij boeken en platen worden verkocht. Ook bij de kindervakantie speeldagen is de heer Snijders 7 jaar lang vrijwilliger en al 25 jaar helpt hij mee het Koningsdagfeest op Koningsdag tot een succes te maken. De vereniging kan ook bij incidentele activiteiten die eenmalig of een keer per drie/vijf jaar plaatsvinden een beroep op de heer Snijders doen.

Van 1979 tot heden (40 jaar) is de heer Snijders penningmeester bij wijkvereniging De Weide De heer Snijders zorgt voor een zeer gedetailleerde boekhouding, waarin per commissie nauwkeurig wordt gemonitord of zij binnen de begroting blijven of dat zij er overheen gaan. Vanwege het grote aantal commissies met evenzoveel afdrachten aan de penningmeester resulteert dit in veel boekhouduren.
De heer Snijders werkt met een balans met afschrijvingen waardoor de vereniging niet voor onverwachte grote uitgaven komt te staan. De vereniging heeft daardoor forse investeringen kunnen doen, zoals een nieuwe keramiek over, twee raku ovens, upgrading van de grote zaal, een nieuwe keuken en 52 zonnepanelen, zonder dat de vereniging een beroep deed op bank of subsidie. De heer Snijders telt de afgedragen gelden en boekt deze in de pc. Meer dan 1000 nota’s en kassabonnen worden jaarlijks door hem verwerkt. Hij controleert wekelijks de bar-omzet en jaarlijks de kasboeken van de ongeveer tien clubs /commissies. Ook verzorgt hij het wisselgeld voor diverse evenementen.
De heer Snijders maakt ook elk jaar een tussenbalans op per commissie met inkomsten, uitgaven en verwachtingen voor het resultaat aan het einde van het jaar. Ook stelt hij elk jaar de jaarrekening op met balans.

De heer Snijders heeft niet alleen de boekhouding in beheer, maar is ook de voornaamste man in het regelen van alle financiële zaken met instanties, beheer, commissies van de vereniging en huurders van de gebruiksruimtes in het verenigingsgebouw.
Mede dankzij de wijze van boekhouden en het kritisch kijken of uitgaven nodig zijn door de heer Snijders heeft de wijkvereniging zich ontwikkeld tot een financieel zeer gezonde vereniging.

 

Deel dit bericht!

Geef een antwoord