Algemeen

Burgemeester Karel Loohuis in gesprek met Molukse gemeenschap

Hoogeveen – Op uitnodiging van burgemeester Karel Loohuis vond er maandag 28 oktober in de burgerzaal een bijeenkomst plaats met vertegenwoordigers van Molukse organisaties en inwoners in Hoogeveen. Aanleiding zijn de verschillende signalen vanuit de Molukse samenleving die de burgemeester bereikten over de situatie na de aardbevingen op de Molukken sinds 26 september jl. Bij de Molukkers heerste onrust, frustratie en irritatie over het gebrek aan (media)aandacht en hulpverlening.

Tot op heden worden er nog vele naschokken gevoeld en hebben de aardbevingen aan zeker dertig mensen het leven gekost en vielen er ruim 200 gewonden. Veel huizen op het eiland Ambon, Seram en de Banda-eilanden zijn beschadigd en zelfs onbewoonbaar geworden. Uit angst voor naschokken en een tsunami zijn vele inwoners naar hoger gelegen gebieden gevlucht en leven onder erbarmelijke omstandigheden. Diverse hulpstromen vanuit Molukse families en organisaties in Nederland, zo ook in Hoogeveen, zijn intussen op gang gekomen. Echter is hulp in welke vorm dan ook op de langere termijn noodzakelijk. In veel gemeenten met een Molukse gemeenschap wordt daarom een beroep gedaan op de plaatselijke politiek. In de gemeenten Middelburg, Waalwijk en Barneveld is dit reeds het geval.

Motie en brandbrief
Burgemeester Loohuis erkende daarvoor niet geheel op de hoogte te zijn van de omvang en de intensiteit op de Molukken en sprak zijn genoegen uit dat deze signalen hem via email en persoonlijke gesprekken bereikt hebben. Wat er volgens hem nodig is vanuit politiek Hoogeveen om iets in gang te zetten moet echer nog blijken.
Afgevaardigden van Molukse organisaties en betrokkenen deelden elk hun bezorgdheid om onder andere familieleden aldaar, met de nadruk op structurele hulp in de primaire levensbehoefte. Een ooggetuigenverslag van een van de aanwezigen maakte tijdens de bijeenkomst duidelijk welke schade de aardbevingen hebben veroorzaakt en hoeveel angst er heerst voor een tsunami.

Mede gezien het verleden en de geschiedenis die Nederland met de Molukken deelt, is volgens de aanwezigen niet alleen aandacht voor de situatie van belang, maar ook het daadkrachtig handelen door bijvoorbeeld financiële middelen beschikbaar te stellen. De Molukse gemeenschap hoopt dat de gemeente Hoogeveen hiermee zijn betrokkenheid laat zien en erkent.
Catharina van Hien van Groen Links liet tijdens de bijeenkomst weten dat er een motie klaar ligt die donderdag op de agenda staat van de raadsvergadering. Hieruit moet blijken of er wel of geen gehoor aan wordt gegeven.

Tegelijkertijd is burgemeester Loohuis van mening dat de kwestie een verantwoordelijkheid moet zijn tussen de Indonesische en Nederlandse regering. Om die reden wordt er binnen het college van B&W een brandbrief voorbereid die gericht zal worden aan de minister-president Rutte en minister Kaag van ontwikkelingshulp.
Mede in afwachting van de uitkomst van de motie komt er een vervolggesprek.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: