GroenLinks komt met motie voor hulp aan Molukken

Eind september werd de Molukken opgeschrikt door een zware aardbeving met een kracht van 6,5. Bij deze beving vielen tientallen doden, honderden gewonden en sloegen honderdduizenden  mensen op de vlucht en trokken de heuvels in.  Daar verblijven ze onder vaak erbarmelijke omstandigheden.

Noodhulp is gestart, veelal in de vorm van kleinere initiatieven maar ook door  hulporganisaties. De schade aan infrastructuur, huizen, scholen en ziekenhuizen is enorm. Ondanks de omvang van deze ramp komt de aandacht voor deze ramp maar moeizaam op gang. De Molukse gemeenschap in Hoogeveen heeft nauwe (familie)banden met de getroffen gebieden en maakt zich zorgen om familie en andere naasten. Ook vanuit deze gemeenschap zijn hulpinitiatieven gestart. Zij willen echter graag meer aandacht, ook in de media, voor deze ramp en graag meer hulp want de nood is zeer hoog.

GroenLinks Hoogeveen vindt dat de gemeente Hoogeveen ook bij kan dragen aan de steun aan de Molukse gemeenschap. Daartoe dient de fractie aanstaande donderdag bij de raadsavond een motie in. Met deze motie wil GroenLinks aandacht voor deze ramp en een steunbetuiging aan de Molukse gemeenschap, ook in Hoogeveen. Tot dusver heeft in ieder geval de SGP aangegeven deze motie te steunen en mede-indiener te willen zijn.

“Gezien de omvang van de Molukse gemeenschap in Hoogeveen en de binding die er van oudsher met deze gemeenschap is, roepen wij met deze motie ook op om steun om te zetten in daden: dat zien wij graag terug in een financiële bijdrage aan de noodhulp. Wij hopen dat raad en college hierop positief reageert en bereid zijn deze bijdrage te leveren”, aldus fractievoorzitter Catharina van Hien.

Deel dit bericht!

Geef een antwoord