Algemeen

Regeling zak- en kleedgeld

Hoogeveen – Het college heeft met terugwerkende kracht tot 1 januari een regeling zak- en kleedgeld ingesteld voor jongeren met een jeugdbeschermingsmaatregel.

Daarmee wil het college de noodzakelijke kosten voor jeugdigen met een jeugdbeschermingsmaatregel vergoeden, wanneer deze niet door ouders (kunnen) worden betaald of verhaald kunnen worden op de ouders. Gemeenten hebben vanuit de Jeugdwet een zorgplicht om in dergelijke gevallen een financiële vergoeding beschikbaar te stellen.

Geef een reactie