Sport

Jeugdafdeling VV Hoogeveen maakt volgende stap

HOOGEVEEN – Onder leiding van Hoofd Jeugdopleiding Marco de Grip worden er momenteel grote stappen gezet binnen de jeugdopleiding van VV Hoogeveen. Dit moet uiteindelijk leiden tot een certificering. Afgelopen week is er een start gemaakt met het invoeren van twee nieuwe onderwerpen die centraal komen te staan binnen de trainingen. Dit betreft de ‘Moves&Skills’ voor de onderbouw-teams en ‘Thematrainingen’ voor de bovenbouw-teams.

Tijdens de eerste trainersoverleggen van afgelopen week zijn deze onderwerpen besproken en ontvingen de aanwezige trainers uit handen van Hoofd jeugdopleiding Marco de Grip de eerste exemplaren.

De aankomende periode zullen alle jeugdtrainers een uitnodiging ontvangen en de mogelijkheid krijgen om in deze nieuwe onderwerpen te worden opgeleid door technisch coördinator Marco Santing (onderbouw)of door technisch coördinator Giovanni Tanalepy (bovenbouw).

In het handboek voor de jeugdtrainers vv Hoogeveen staan de belangrijke onderwerpen centraal die het fundament vormen van de jeugdopleiding bij vv Hoogeveen. M.a.w. het creëren van een vaste speelwijze als rode draad in de jeugdopleiding!

In de Presentatie Moves&Skills staan de basistechnieken en 40(!!) basisoefeningen i.c.m. Meulensteen-methodiek, die vanaf deze week bij alle teams in de onderbouw worden aangeleerd om eerst baas te worden over de bal d.m.v. coördinatie en voetenwerk en vervolgens om in de 1 tegen 1 situatie te domineren middels diverse technische bewegingen om zo het verschil te maken.

In de Presentatie Ontwikkeling Speelwijze & Thematrainingen staat de speelwijze van vv Hoogeveen omschreven en wordt er uitleg gegeven over de thematrainingen. Bij de jeugdopleiding van vv Hoogeveen gaan we vanaf deze week in de bovenbouw trainen met thema’s. Trainingen gericht op de 3 hoofdmomenten van het voetballen t.w.; aanvallen, verdedigen en omschakelen, verpakt in doelstellingen. Hierbij horen dan weer onderdelen zoals bv. passen-trappen en aannemen. Alles gericht op dezelfde speelwijze.

De manier waarop welke thema’s worden toegepast en worden ondersteund is afhankelijk van het niveau en beleving van elke leeftijdsgroep. De thema’s bestaan uit onderdelen, daar gaat de trainer-coach dan accenten uithalen om een bepaalde doelstelling te bewerkstelligen.

Geef een reactie