Financiële steun woonzorgappartementen Hoogeveen

Hoogeveen – Door hun krachten te bundelen is het een groep ouders gelukt om samen met Wooncorporatie Domesta, Stichting Philadelphia en de gemeente Hoogeveen nieuwe duurzame zorgappartementen voor jonge mensen met een licht verstandelijke beperking te realiseren.

Dat doorzetten ook echt loont, blijkt uit het feit dat de ouders toch partijen bereid hebben gevonden om de dromen van hun zoon of dochter met een lichte verstandelijke beperking te realiseren. Het appartementencomplex, waar 36 jonge mensen straks kunnen wonen, beschikt ook over een ontmoetingsruimte en een gezamenlijke tuin/buitenruimte. Naast dat de jongeren midden in de samenleving wonen, geeft het ze ook veel vrijheid en zelfstandigheid.

Gedeputeerde Hans Kuipers: “Ik heb bewondering voor deze ouders die zelf de handschoen hebben opgepakt om op te komen voor de belangen van hun kind. Dat marktpartijen daarin meedenken en meedoen vind ik zeer waardevol en kan een voorbeeld zijn voor anderen. Dit project laat zien dat samenwerken echt loont”.

Financiering

De gemeente Hoogeveen ontvangt voor de woonzorgappartementen een bijdrage van € 97.630,–. Naast Hoogeveen heeft de gemeente Emmen een aanvraag ingediend voor een financiële bijdrage van € 150.000,– als afronding van het herstructureringsproject Achterdiep in Nieuw-Weerdinge. Dit bedrag wordt ingezet om samen met de omwonenden plannen te maken om de leefomgeving rondom de 16 nieuwgebouwde duurzame seniorenwoningen in Nieuw-Weerdinge aantrekkelijker te maken. Een omgeving waar kinderen kunnen spelen en inwoners elkaar kunnen ontmoeten.

Volkshuisvestingsopgave

Provinciale Staten hebben op 27 september 2017 besloten € 2 miljoen beschikbaar te stellen aan Drentse gemeenten om knelpunten in de volkshuisvestingsopgave op te lossen. Provinciale Staten kunnen nog wensen of bedenkingen indienen op het voorstel van de gemeente Emmen. Tot nu toe hebben de gemeenten Assen en Meppel gebruikgemaakt van deze regeling. foto: Domesta

Deel dit bericht!

Geef een antwoord