College heeft de gemeenteraad geïnformeerd over septembercirculaire

Hoogeveen – Het college heeft de gemeenteraad geïnformeerd over de uitkomsten van de septembercirculaire van het Rijk. De circulaire geeft inzicht in de toekomstige uitkeringen uit het Gemeentefonds, de belangrijkste inkomstenbron van een gemeente. 

Over 2019 wordt nu een uitkering verwacht die ruim een half miljoen lager ligt dan in de meicirculaire nog werd voorzien. Maar over de jaren 2020 tot en met 2023 geeft de septembercirculaire juist een beeld van hogere uitkeringen dan verwacht. Het gaat om 762.000 euro extra in 2020, oplopend tot 1,9 miljoen in 2023, met nog een piek in 2022.
De voornaamste oorzaken van de voordelen zijn het hogere accres (aanpassing van de uitkering aan de gemeenten op basis van de daadwerkelijke inkomsten van het Rijk), een hogere uitkeringsfactor en een (voor Hoogeveen) gunstige wijziging van verdeelmaatstaven.

Deel dit bericht!

Geef een antwoord