De geschiedenis van de ondergang van Bethesda (deel 1)

Woord vooraf

Toen ik in september 2012 een hoofdredactioneel commentaar in de Hoogeveensche Courant las, waarin mondige burgers werden opgeroepen op te staan tegen de dreigende ondergang van ziekenhuis Bethesda, had ik geen flauw idee van wat er aan de hand was in ziekenhuisland. We zijn nu zeven jaar verder en er is slechts één ding niet veranderd: Bethesda was en is nog steeds een voorbeeld voor de rest van het land. Maar daar houdt het ook mee op, want waarom Bethesda een voorbeeld is voor de rest van het land, daar lusten de honden geen brood van.

Door Frits Kappers

Professor Smalhout noemde Bethesda destijds in een videogesprek met mij “Het academisch ziekenhuis van Drenthe”, waar zeer bijzondere prestaties werden geleverd. Een voorbeeld voor de rest van het land om trots op te zijn.
De zorgverzekeraars noemen Treant nu een voorbeeld voor de rest van het land vanwege het (afbraak)beleid dat in Drenthe wordt gevoerd, met grote instemming van minister Bruno Bruins. Een voorbeeld om je de ogen voor uit de kop te schamen.

Het is goed om de geschiedenis van het verzet tegen de teloorgang van Bethesda op te tekenen. De helden verdienen (op hun eigen nadrukkelijke verzoek anoniem)  genoemd te worden, maar ook de schuldigen verdienen  een plaats in de geschiedenisboeken van Hoogeveen. In hun geval met naam en toenaam.


Het verzet begon met de houtskoolschets
In 2012 stuurde een anonieme medewerker van Bethesda een brandbrief naar de media. Tot op de dag van vandaag is niet bekend wie deze medewerker is. Of die medewerker nog in Bethesda werkt betwijfel ik. Kern van de boodschap was: Emmen gaat ons leegzuigen. Bethesda zal per 1 januari 2013 worden ontmanteld. Het beddenhuis zal verdwijnen, alle specialismen gaan naar Emmen en in Hoogeveen kun je alleen nog poliklinisch (in dagbehandeling) terecht.

Petitie
15.000 Hoogeveners ondertekenden een petitie waarin het gemeentebestuur werd opgeroepen om als frontsoldaten voor ons ziekenhuis te knokken en bij de aanbieding van de petitie aan burgemeester Loohuis ondertekende zelfs Kees Donkervoort (toenmalig voorzitter van de Raad van Bestuur) de petitie. Het zand in de ogen strooien nam daarmee een aanvang. De lokale afdeling van de SP richtte vervolgens een actiecomité op en nodigde mij uit er als partijloze activist zitting in te nemen.

Aan tafel bij de RvB
Het comité werd door Donkervoort uitgenodigd voor een gesprek. Daarin werd van onze kant duidelijk gemaakt, dat Hoogeveen de plannen niet zou slikken en dat ZLM (Zorggroep Leveste Middenveld, de voorganger van Treant) niet moest denken dat Hoogeveners massaal hun ziekenhuiszorg in Emmen zouden gaan halen. Letterlijk hebben wij toen gezegd: De wijzen kwamen uit het oosten en zij gingen naar het westen. Hoogeveen was en is niet georiënteerd op Emmen, maar op Zwolle en Assen. Een waarschuwing die wij vele malen hebben herhaald. (Het is derhalve te zot voor woorden dat de huidige bestuursvoorzitter Rolf de Folter zich bezorgd toont over het weglopen van patiënten in onze regio.)

Informanten
Spoedig kregen wij steun van twee belangrijke lokale deskundigen: Marnix Koppe (gepensioneerd gynaecoloog met een lange staat van dienst in Bethesda) en Klaas Reenders (gepensioneerd huisarts en voormalig lid van de Raad van Toezicht van Bethesda). De heren waren van onschatbare waarde omdat zij ons vertrouwd maakten met alle ins en outs van ziekenhuizen in het algemeen en Bethesda in het bijzonder. Door hun betrokkenheid beseften diverse medewerkers (in alle geledingen van de organisatie) dat het actiecomité te vertrouwen was en kregen wij ontzettend veel interne informatie.

De raad van bestuur was hier zo woedend over, dat lekken naar het actiecomité op staande voet ontslag betekende. De anonieme medewerkers, die ons veelvuldig en gedetailleerd informeerden, verdienen met naam en toenaam de status van Hoogeveense Held (met twee hoofdletters H) te krijgen, maar ze zullen het moeten doen met de wetenschap dat wij hun namen mee zullen nemen in ons graf of urn. Omdat zij ons steeds hebben bezworen: “Noem mijn naam niet!”

Notulen
Wij beschikken nog steeds over een dikke stapel notulen en besluitenlijsten van vergaderingen van de medische staf in Bethesda, die toen onder leiding stond van orthopeed  Herman de Boer. In die notulen valt de geschiedenis te lezen van de totstandkoming van het gefuseerde ziekenhuis, dat aanvankelijk werd aangeduid met Ziekenhuis Scheper-Bethesda.

KPMG rapport
In de aanloop naar de fusie tussen beide ziekenhuizen was aan KPMG (accountants- en adviesbureau) gevraagd een advies uit te brengen over de wijze waarop de ziekenhuiszorg in Drenthe toekomstbestendig zou kunnen/moeten worden gemaakt.
Het advies, opgesteld door Wouter Bos, kwam er op neer dat een nieuw te bouwen interventiecentrum de beste manier was om aan de stijgende volume-eisen voor complexe behandelingen te voldoen. Er werden drie locaties genoemd: Beilen, Holsloot en Hoogeveen. De ziekenhuizen in Emmen en Hoogeveen zouden dan worden veranderd in ziekenhuizen voor de niet complexe zorg.
Nadrukkelijk werd daarbij nog gesteld dat (financieel gezien) Hoogeveen de beste keuze was.

Uitruil van behandelingen
Donkervoort hield het actiecomité voor dat de steeds hoger wordende volume-eisen van de zorgverzekeraars de fusie tussen Bethesda en Scheper noodzakelijk maakten. Er zou dan lateralisatie plaats gaan vinden. Een mooi woord voor (eerlijke) uitruil van behandelingen. In Hoogeveen bestond binnen de medische staf grote twijfel over de vraag of de staf in Emmen wel bereid was om te komen tot een eerlijke uitruil van behandelingen.

In  de notulen van de plenaire stafvergadering op maandag  17 september 2012  staat op pagina 10 te lezen dat Marco Dam, toenmalig stafvoorzitter van de medische staf van Scheper, de medische staf in Hoogeveen toespreekt. Zijn betoog komt er op neer dat de oplossing alleen gevonden kan worden als “wij – natuurlijk niet gedwongen –  veel meer gaan samenwerken, want dan worden heel  veel problemen gemakkelijker. Daar bedoel ik niet mee dat alles naar Emmen gaat.”
De medische staf in Hoogeveen moest door deze woorden gerustgesteld worden, maar dat lukte beslist niet, zo blijkt uit de notulen van de plenaire stafvergadering van 3 december.
Daarin valt namelijk bij punt 7 te lezen dat voorzitter Herman de Boer bevestigt dat de presentatie van het KPMG rapport inderdaad voor een kentering heeft gezorgd bij de Emmenaren. De vanzelfsprekendheid dat alles naar Emmen zou gaan verdween met het KPMG advies.

De staf in Hoogeveen liet in reactie hierop weten dat de Raad van Bestuur en het Stafbestuur  een veel strakkere centrale regie moesten voeren bij de lateralisatie, aangezien het fusieproces fout begon te gaan toen Emmen het KPMG rapport afwees en de RvB dit rapport vervolgens “in de la” liet terecht komen, i.p.v. er achter te gaan staan.

De ware aard en de bedoeling van de medische staf in het Scheperziekenhuis werden duidelijk toen deze staf het (dure) KPMG rapport afwees omdat men alleen concentratie in Emmen aanvaardbaar vond. De Raad van Bestuur liet vervolgens de oren steeds meer naar Emmen hangen.

(wordt vervolgd)

12 gedachten over “De geschiedenis van de ondergang van Bethesda (deel 1)

 • 12 oktober 2019 om 18:34
  Permalink

  Boeiend, lekker kort ook.
  Geeft vast veel voldoening om het allemaal nog een keer op te schrijven!!

  Nieuwswaarde: -1.

  Jullie moeten eens met elkaar inzien dat dit soort artikelen zeker niet bijdragen aan extra patiënten. Of jullie nu gelijk hebben of niet. Treant en Bethesda specifiek moet juist extra patiënten ontvangen wil het bestaan gegarandeerd blijven. Schijnbaar denken jullie nog steeds dat Bethesda zelfstandig verder kan leven als Treant er niet meer zou zijn. Nou, laat duidelijk zijn; in dat geval is Bethesda er helemaal niet meer en heeft Hoogeveen weer een mooie locatie er bij om een ijsbaan of seniorenwoningen te realiseren….

  Oftewel; stop met deze onzin en je gelijk proberen te halen. Stap over die drempel en accepteer wat er nu nog wél is. Dat is de enige manier om een ziekenhuis in Hoogeveen te houden.

  AMEN en goed weekend!

  • 12 oktober 2019 om 20:04
   Permalink

   De letterlijke betekenis van Amen: `het is waar` of `het zij zo`.
   Beste OnsHoogeveen, jij vindt dus dat hetgeen jij hier zegt waar is.
   Waarop is jouw waarheid gebaseerd?
   De meeste Hoogeveners willen niet naar Emmen of Stadskanaal voor de zorg die ze nodig hebben. Liever gaan ze dan naar Zwolle of Assen en voor bevallingen wordt zelfs uitgeweken naar Hardenberg en Heerenveen.
   Waarom?
   Omdat Treant niet betrouwbaar is gebleken!
   Misschien inzien dat je zelf beter zou kunnen stoppen met deze onzin en stoppen met te proberen je gelijk te halen?

  • 15 oktober 2019 om 23:04
   Permalink

   Ik kijk uit naar het vervolg van de bijdrage van Frits Kappers. Ik snap werkelijk niet dat u zo afgeeft op het schrijven van Frits. Deze man heeft zich ingezet voor behoud van Bethesda als volwaardig ZKH voor Hoogeveen.
   Ik kijk uit naar het vervolg. Ik wil zoveel mogelijk weten hoe het zo ver heeft kunnen komen. Wat is er misgegaan, wat voor een huichelaar David Post is geweest, en hoe ze het personeel monddood hebben willen maken. Ik was in Stadskanaal bij een commissie vergadering en zag hoe de heer Post de aanwezigen niet eens aan keek. Alsof de publieke tribune niet bestond voor hem.
   Arrogantie ten top. Hij heeft niets betekend en niets bereikt voor Bethesda.
   U zou zich eens beter moeten informeren alvorens kritiek te leveren op feitelijke informatie die de heer Kappers ons geeft.
   Natuurlijk krijgen we Bethesda niet terug maar weten dan wel wat zich heeft afgespeeld de afgelopen 7 jaar.

 • 12 oktober 2019 om 23:09
  Permalink

  “Omdat treant niet betrouwbaar is gebleken”.
  Hiermee zeg jij dus dat al die artsen en verpleegkundigen niet betrouwbaar zijn. Besef je wel wat je zegt?

  Er is nog steeds ontzettend veel zorg in Bethesda. Mocht ik nog eens zwanger raken dan ga ik ook naar Zwolle. Inderdaad praktischer dan Emmen. Maar gelukkig kan ik nog voor tal van andere ziektes en kwalen in ons mooie ziekenhuis terecht.

  Jammer dat jij niet snapt dat ook bethesda een bedrijf is waar omzet gedraaid moet worden om levensvatbaar te blijven…

  • 13 oktober 2019 om 12:29
   Permalink

   Begrijpend lezen is blijkbaar lastig voor je OnsHoogeveen!
   Er staat: “Omdat treant niet betrouwbaar is gebleken” en niet “Omdat artsen en verpleegkundigen niet betrouwbaar zijn.” Ik besef namelijk heel erg goed wat ik zeg/type!
   Bethesda is geen bedrijf, Treant is dat wel helaas.
   Bij een bedrijf draait het om omzet en winst maar blijkbaar beseffen ze bij Treant niet dat als je slecht omgaat met je klanten en leugens verkoopt dat je klantenkring afneemt en je winst verdwijnt.
   Nu heb je een machtige verzekeraar die “onze” centen die bedoelt zijn voor de zorg die mensen nodig hebben gestopt in een “bedrijf” waarbij het alleen om de centen gaat en het spekken van privé rekeningen van een paar zichzelf belangrijk vindende personen!

 • 13 oktober 2019 om 10:23
  Permalink

  Beste mensen,
  Ga uit van de feiten en dat geeft Frits Kappers weer. Vorm hierop je mening maar dwing deze niet op aan anderen, respecteer elkaars mening.

 • 13 oktober 2019 om 11:01
  Permalink

  “OnsHoogeveen” wil de feiten niet onder ogen zien en slaat wilt om zich heen. Dhr. Kappers weet waarover hij het heeft en geeft feitelijk de geschiedenis weer hoe Bethesda ten onder is gegaan.
  Het is juist goed dat dit gedaan gedaan wordt zodat iedereen op de hoogte gesteld wordt hoe het verloop geweest is.
  OnsHoogeveen kan door het schrijven van Frits Kappers nu feitelijk op de hoogte gesteld worden als ook vele ook lezers net mij.
  Wees blij dat er mensen zijn die hun nek willen uitsteken en feiten durven weer te geven i.p.v. zomaar wat beweren.

 • 13 oktober 2019 om 11:39
  Permalink

  Tot slot:
  “OnsHoogeveen” geeft aan de bijdrage van de geschiedenis van de ondergang van Bethesda als ONZIN te bestempelen. Waar dit op gebaseerd wordt is mij een raadsel. Onzin is pas iets wanneer een verhaal uit de lucht is gegrepen en feitelijk onjuist blijkt te zijn.
  “OnsHoogeveen mag zijn/haar mening geven maar sta dit een ander ook toe. Wees voorzichtig iets als ONZIN te bestempelen maar ga eerst uzelf goed op de hoogste stellen van de feiten.

  • 13 oktober 2019 om 12:06
   Permalink

   Ik ga er vanuit dat het een “haar” is Gerard, mannen kunnen volgens mij niet zwanger worden! :p

   • 13 oktober 2019 om 13:51
    Permalink

    Klopt, ik heb er overheen gelezen en idd. betreft het een zij.
    Ze zou eigenlijk dankbaar moeten zijn met de berichtgeving over Bethesda en Treant zodat ze nu ook wordt bijgepraat en goed geïnformeerd is. Want gezien de bijdrage’s van OnsHoogeveen ontbreekt het aan kennis.
    Verder is het jammer dat Bethesda ten onder gaat. Hoogeveen zonder ziekenhuis is even wennen. Nieuwkomers met kleine kinderen zullen zich goed bedenken alvorens zich te gaan vestigen in Hoogeveen. Ook zullen jonge verpleegkundigen en artsen die hun studie afgerond hebben niet kiezen om in een polikliniek te gaan werken hetgeen straks van Bethesda overblijft. Die kiezen voor een volwaardig ZKH met alles erop en eraan.
    Voor patiënten betekent het dat je op vrijdag genezen moet zijn want in het weekend is Bethesda gesloten
    Triest maar waar.

 • 14 oktober 2019 om 12:34
  Permalink

  Even een vraagje: Ik lees/hoor steeds vaker “We zijn zwanger”. Mag ik daaruit opmaken dat “zwanger” ook uitgelegd kan worden als “in blijde verwachting”?

  • 14 oktober 2019 om 16:24
   Permalink

   Er zit verschil tussen zwanger zijn en in blijde verwachting Gerard!
   Ik heb nog nooit een zwangere man gezien maar wel een toekomstig vader die in blijde verwachting is!

Geef een reactie