Totaalaanbod sport, bewegen én cultuur in actieprogramma cultuur

Hoogeveen – Het actieprogramma cultuur 2019-2022 is vastgesteld. Hierin is het totaalaanbod te vinden op het gebied van sport, bewegen én cultuur voor alle kinderen in Hoogeveen. Met dit actieprogramma geeft de gemeente een impuls aan het huidige cultuuraanbod.

Erik Giethoorn, wethouder Cultuur: “De focus ligt op het basisonderwijs. De doorlopende leerlijn en de verbinding naar de voorschoolse periode en het voortgezet onderwijs wordt hierbij niet uit het oog verloren.” Hiermee kan het doel om alle kinderen en jongeren in Hoogeveen een totaalaanbod op het gebied van sport en bewegen én cultuur te bieden, behaald worden. Het actieplan wordt vanaf 1 september 2019 uitgevoerd.

Cultuur en sport goed voor brein en impuls voor maatschappelijke vraagstukken

“Cultuur, is naast sport goed voor de ontwikkeling van het brein van kinderen en jongeren en levert daarnaast een positieve bijdrage aan maatschappelijke vraagstukken zoals armoede, laaggeletterdheid en eenzaamheid. Dit past bij onze ambitie om een kindvriendelijke gemeente te zijn waarin alle kinderen en jongeren alle kansen krijgen om succesvol op te groeien. Dit past bij onze ambitie om een kindvriendelijke gemeente te zijn waarin alle kinderen en jongeren alle kansen krijgen om succesvol op te groeien”, aldus Erik Giethoorn.

De vijf genoemde ambities in het bijgevoegde actieprogramma gaan niet alleen over het beleidsterrein cultuur, maar hebben veel raakvlakken met andere programma’s en beleidsvelden waaronder: Jong Hoogeveen, sport en onderwijs. Samenwerking met deze domeinen is van cruciaal belang voor de uitvoering van dit actieprogramma.

Combinatiefunctionaris Cultuur aangesteld

Het Rijk heeft besloten om de brede regeling voor combinatiefuncties uit te breiden. Hierdoor is een kans ontstaan om extra combinatiefunctionarissen te realiseren. Het college heeft op 9 oktober 2018 besloten om deel te nemen aan deze uitbreiding, omdat het kansen biedt om meer uitvoering te geven aan activiteiten voor talentontwikkeling van kinderen en jongeren. Per 1 september 2019 gaat de combinatiefunctionaris cultuur voor 16 uur per week (0,4 fte) aan de slag met de uitvoering van het actieprogramma. De Rijksbijdrage is structureel, na één jaar wordt de inzet van de

Deel dit bericht!

Geef een antwoord