Algemeen

Inwoners Hollandscheveld: gooi geen vochtig toiletpapier, maandverband, frituurvet en olie in riool

Hollandscheveld – Regelmatig komt het voor dat rioolgemalen verstopt raken door afval dat via het toilet of gootsteen in het riool terechtkomt, in plaats van in de daarvoor bestemde afvalbak. Het type pompen in het gemaal Hollandscheveld is extra gevoelig voor verstoppingen.

Waterschap vraagt medewerking aan bewoners om verstoppingen tegen te gaan.

Voor verstopping zorgen onder meer schoonmaakdoekjes, vochtig toiletpapier, maandverband, frituurvet en olie. Het kost onnodig veel tijd en geld om de pompen weer te ontstoppen.

Daarom Vraag WDO Delta bewoners van Hollandscheveld erop te letten dat genoemd afval niet via toilet of gootsteen in het riool terechtkomt. Op deze manier kunnen we kosten besparen en het watermilieu minder belasten. Deze week is er bij alle bewoners van Hollandscheveld een flyer bezorgd waarin om medewerking wordt gevraagd.

Het gemaal Hollandscheveld staat aan de Hollandscheveldse Opgaande en pompt het afvalwater vanuit de riolering door een transportleiding naar Hoogeveen. Vandaar stroomt het via de riolering naar de rioolwaterzuivering in Echten. Hier zuiveren ze dit afvalwater waarna het schone water wordt geloosd op de Hoogeveensche vaart. Foto: WDO Delta

Geef een reactie