Hoogeveen protesteert tegen sluiting verloskunde Bethesda

De maat is vol. ‘Verloskunde moet blijven in Bethesda’. Zaterdag 19 Mei trokken honderden demonstrerende Hoogeveners in optocht naar het ziekenhuis en hebben inmiddels duizenden bezorgde inwoners een petitie voor behoud van een volwaardig Bethesda getekend.

verbijsterd, boos en verdrietig

 

Zorg concern Treant liet dinsdag 16 mei weten de afdelingen verloskunde uit Hoogeveen en Stadskanaal te gaan verplaatsen naar Emmen. Zoals de verloskundigen in hun brandbrief al hebben aangegeven brengt dit onverantwoorde risico’s met zich mee voor moeder en kind. Voor de SP was dat, gesteund door GroenLinks, reden tot het organiseren van een lawaai demonstratie. Alle politieke partijen sloten zich hierbij aan en gingen voorop in de mars naar Bethesda. Om 1 minuut voor twaalf verstomde het lawaai van de ongeveer 1000 betogers voor het ziekenhuis. Hiermee werd uiting gegeven aan de vergaande gevolgen voor aanstaande ouders en ouders met zieke kinderen die afhankelijk zijn van de uitstekende zorg in ziekenhuis Bethesda.

SP raadslid Jutta van den Oord verwelkomde de demonstranten voor vertrek bij het raadhuis. Vervolgens was het woord aan wethouder Erwin Slomp, CDA kamerlid Agnes Mulder en actievoerder van het eerste uur Frits Kappers.
Van den Oord. ,,Sluiting van verloskunde en de kinderafdeling van Bethesda is een ramp voor ouders en kinderen in Hoogeveen en de gehele Z-O regio van Drenthe. Bovendien komt het voortbestaan van Bethesda daarmee op de tocht te staan. Zonder deze afdelingen verdwijnen belangrijke peilers onder het ziekenhuis vandaan en leert de geschiedenis dat dit het begin is van het einde voor Bethesda”.

Volgens de Raad van Bestuur van Treant is sluiting van verloskunde in Hoogeveen nodig omdat er te weinig kinderartsen bereid zijn gevonden bij Treant te komen werken. Door de zorg in het Scheperziekenhuis in Emmen te concentreren zou het mogelijk blijven verantwoorde zorg te blijven aanbieden voor de regio.
Van den Oord: ,,In omliggende ziekenhuizen is het gebrek aan kinderartsen toch echt een minder groot probleem. Treant is het resultaat van een mislukte fusie van drie ziekenhuizen en een reeks van conflicten binnen de nieuw gevormde Raden van Bestuur en Toezicht. Dit heeft er toe geleid dat het vertrouwen in de bestuurlijke capaciteiten tot het nulpunt is gedaald. Zowel onder het personeel als ook onder de inwoners in de Hoogeveensche regio. Het is nu tijd schoon schip te maken aan de top en met een schone lei opnieuw te beginnen. Dan is er een kans het verloren vertrouwen te herwinnen en het slechte imago van Treant om te keren. Alleen dan zullen de benodigde specialisten weer willen solliciteren op vacatures bij Treant.”

Bij het protest liepen opvallend veel kinderen en hun ouders mee. De kinderen deden enthousiast mee met het lawaai protest van potten en pannen, toeters en bellen. Jammer genoeg ontbrak het vliegtuig dat de boodschap ‘Verloskunde moet blijven!’ boven Hoogeveen zou laten rondcirkelen. Bij het opstijgen kwam de sleep met de tekst in de bosjes rondom het vliegveld terecht.

“Al met al denken wij dat Hoogeveen luid en duidelijk van zich heeft laten horen. Honderden mensen op de been. Duizenden die de petitie ondertekenen. Heel veel aandacht in de plaatselijke, regionale en landelijke media. Ondertussen is er een eenheid gesmeed in de plaatselijke politiek waarbij het voor alle politieke partijen duidelijk is dat Treant een onacceptabel beleid voert welke tot de ondergang van Bethesda kan leiden. We hopen hiermee een bijdrage te hebben kunnen leveren om zelfs in Den Haag te worden gehoord. Laat een ding duidelijk zijn: Nu en in de toekomst blijven we in Hoogeveen opkomen voor ziekenhuis Bethesda!”

Noodkreet van personeel.

Er verscheen op Uitkijkpunt Bethesda ook een open brief van het personeel met een duidelijke noodkreet.

Wij als verloskundigen en verpleegkundigen van de afdeling verloskunde zijn zeer geroerd door het aantal mensen dat afgelopen zaterdag heeft geroepen, geschreeuwd en gestaan voor onze afdeling en ons mooie ziekenhuis.

Wij zij lam geslagen, verbijsterd, boos en verdrietig om het nieuws dat wij allen afgelopen dinsdag hebben gekregen. 6 maanden geleden waren wij ons van geen kwaad bewust, hadden we 2 perfect draaiende afdelingen en in een sneltreinvaart worden wij nu meegezogen in de ellende die op een andere locatie is ontstaan.
Hoezo buikpijn, wie heeft er hier nu echt buikpijn? Wij toch, want wij weten niet of wij ons in het najaar nog voor kunnen bereiden op een nieuwe werkweek. Maar ondanks dat wij onze banen niet zeker zijn, maken wij ons vooral enorme zorgen over de groep zwangeren, kraamvrouwen en kinderen uit Hoogeveen en omstreken die nu tussen wal en schip vallen.

Wij hebben de afgelopen maanden gestreden en gevochten voor onze afdelingen. We hebben ideeën aangedragen, meegedacht, onze zorgen geuit maar er is niet naar geluisterd.
Hoewel de raad van bestuur geen kinderartsen uit een hoge hoed kunnen toveren, heerst er bij ons sterk het gevoel dat het besluit dat nu genomen is, 1 is in het belang van het bestuur en niet van de patiënt.
Wij hebben sinds de sluiting in december van de afdeling verloskunde en kindergeneeskunde in Emmen bewezen dat wij de stroom aan patiënten prima aan kunnen in Hoogeveen. Wij hebben de situatie meteen geaccepteerd, de collega’s uit Emmen met open armen ontvangen, de schouders eronder gezet en met hart voor de patiënt en de zaak elke dag weer onze patiënten de best mogelijke zorg gegeven. Waarom goed draaiende afdelingen in Hoogeveen sluiten, en deze in Emmen openen waar geen specialist wil werken?

Want wij, de mannen en vrouwen die dagelijks op de werkvloer aanwezig zijn horen de ongeruste woorden van onze patiënten.

Er is hier een grote populatie maar er zijn ook mensen die geen netwerk, geen geld, geen auto of zelf geen rijbewijs hebben. Hoe moeten die mensen nu in een ziekenhuis komen 35 min van hun woonplaats, en waar het openbaar vervoer te wensen overlaat. Het openbaar vervoer waar deze groep mensen juist zo afhankelijk van is. Wij maken ons grote zorgen!!

Normaal proberen wij onze patiënten gerust te stellen, een luisterend oor te bieden, een arm om ze heen te slaan, woorden te zeggen die maken dat de tranen drogen en ze met een lach op hun gezicht het ziekenhuis verlaten. Maar hoe moeten wij dat nu doen, als we zelf de antwoorden op hun onzekerheden niet meer weten? Wij weten niet wat de toekomst zal brengen. We kunnen ze alleen maar naar huis sturen met een hand en de woorden succes en sterkte.

Wij willen strijden voor deze groep patiënten. Want zij geven ons elke dag de energie wat maakt dat wij met liefde en passie op de werkvloer staan en met een voldaan gevoel naar huis gaan.
Wij vechten achter de schermen nog steeds voor behoud van de afdeling verloskunde en kindergeneeskunde, zodat wij jullie in de toekomst met open armen kunnen blijven ontvangen in het mooie Bethesda ziekenhuis

Dat is wat wij hopen, dat is waar we voor gaan.
Namens ons, de verloskundigen en verpleegkundigen van de afdeling acute verloskunde..bedankt.

Deel dit bericht!

Geef een antwoord