Algemeen

Veel steun voor Boeren ondanks hinderen verkeer A28 bij Hoogeveen (Foto en video)

Hoogeveen – Het verkeer rond Hoogeveen heeft vanmorgen last gehad van protesterende boeren. En waar je verwacht dat er boze reacties kwamen, werden de boeren nu aangemoedigd door medeweggebruikers en publiek dat zich verzameld had langs de snelweg.

De protestactie is opgezet door onder ander boze boeren die vinden dat ze ten onrechte worden neergezet als  milieuvervuilers en mensen die slecht met hun dieren omgaan. Druppel die de emmer deed overlopen was het voorstel van D66 om de veestapel te halveren om zo de uitstoot van stikstof te beperken. De vrijwilligers van Regionieuws Hoogeveen proberen de hele dag een foto update te houden .

Foto’s Irene Van der  Sar

 

Een gedachte over “Veel steun voor Boeren ondanks hinderen verkeer A28 bij Hoogeveen (Foto en video)

  • Als niet boer sluit ik mij volledig aan bij de protest actie van de boeren.
    Een boer is een speelbal van de elementen en ongrijpbare krachten in de natuur. Dodelijke ziekten, misoogsten, brand, een massale sterfte van het vee, al die rampen liggen voortdurend op de loer. Veel verweer hebben zij daar niet tegen. Met een voorstel van D66 fractievoorzitter Rob Jetten om ten koste van het milieu de veestapel te halveren, dreigt nu de grootste ramp voor de boeren er aan te komen. Voor een normaal denkend mens is het onbegrijpelijk dat de milieuorganisaties op de postzegel Nederland alles in het werk stellen om haar ideeën op deze wijze proberen er door te drukken. Dat we een goed milieu aan de komende generatie kunnen geven is een loffelijk streven, maar moet wel betaalbaar blijven. Door op kort termijn drastische maatregelen instellen van allerlei regels treft men in eerste instantie agrarisch Nederland die naast onze perfecte voedselvoorzieningen, ook de motor van de belangrijke export van onze landbouwproducten is. Voor Nederland met een exportwaarde in 2018 van 90 miljard aan landbouwproducten is dit van enorme grote betekenis, bij een gedeeltelijke wegval zal uiteindelijk ook de Nederlandse burger de rekening gepresenteerd krijgen.

    https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/01/18/nederlandse-export-landbouwproducten-in-2018-ruim-90-miljard

Geef een reactie