Hoogeveen genomineerd als Bijvriendelijkste Gemeente

Hoogeveen: De gemeente Hoogeveen is een van de genomineerden in de Bijvriendelijkste Gemeente verkiezing, en mag zich misschien vanaf 2 november een jaar lang de Bijvriendelijkste Gemeente noemen. Nederland Zoemt selecteerde vijftien gemeenten die voor deze titel in aanmerking komen. De genomineerden zetten zich bijzonder in om van hun gemeente een veilige en voedselrijke thuishaven te maken voor wilde bijen.

Wat is een bijvriendelijke gemeente?

Een bijvriendelijke gemeente voldoet aan de criteria voor bijvriendelijk beheer, door onder andere te zorgen voor jaarrond bloeiende planten, bijvriendelijk bermbeheer en nestgelegenheid voor wilde bijen. De gemeente neemt haar inwoners hierin mee en legt uit wat mensen zelf kunnen doen om de leefomstandigheden van wilde bijen te verbeteren.

Hoogeveen bijvriendelijk

Gemeente Hoogeveen werkt actief samen met vele bewoners, het IVN en Landschapsbeheer Drenthe. Zij leveren een grote bijdrage aan de bevordering van de biodiversiteit binnen de gemeente. Zo zijn in het Zuiderpark bijenheuvels, insectenhotels en fruitgaarden gerealiseerd en zijn bloemmengsels ingezaaid en meidoornvakken ingeplant. En aan de oostelijke rand van het Steenbergerpark is een heuse vlinderidylle gerealiseerd waar bijen, vlinders en natuurlijk ook de inwoners kunnen genieten van de bloemenpracht.

Bermbeheer

Veruit het grootste gedeelte van de Hoogeveense bermen worden al jaren ecologisch beheerd, waarbij het maaisel een paar dagen blijft liggen waarna het wordt afgevoerd. Daardoor blijven de rijpe zaden achter en kunnen insecten een veilig heenkomen zoeken. Ook worden stukken berm gefaseerd gemaaid. Dit maaibeheer heeft als resultaat dat op veel plaatsen in de Hoogeveense bermen inmiddels bijzondere planten, zoals orchideeën, groeien. En waar orchideeën groeien, groeien veel meer verschillende plantensoorten, die weer als voedsel kunnen dienen voor onze bijen. Voor dit maaibeheer ontving Hoogeveen eind 2017 ook de titel ‘Beste bermbeheerder van Drenthe’. Bij de aanplant van heesters en bomen wordt steeds meer rekening gehouden met nectarsoorten, maar ook met bloeitijden, zodat bijen van vroeg in het voorjaar tot in het late najaar voldoende voedsel hebben.

Bijvriendelijkste Gemeente

Op de landelijke Natuurwerkdag, 2 november, wordt de Bijvriendelijkste Gemeente bekendgemaakt. Deze gemeente neemt het stokje over van Zoetermeer, die deze titel als eerste gemeente een jaar lang mocht voeren. De winnende gemeente ontvangt biologische bloembollen en een groot insectenhotel, zodat nog meer wilde bijen zich er thuis zullen voelen.

Foto: Pixabay

Geef een reactie