Actievoerder Jonathan zoekt steun bij overhandiging protest handtekeningen

Hoogeveen – Voorafgaand de raadsvergadering op 26 september zal Jonathan Kleine de protest handtekeningen overhandigen om 19.00 uur bij het gemeentehuis in Hoogeveen. Deze zijn verzameld als protest tegen de forse bezuinigingen in het sociaal domein. 

Jonathan wil  iedereen super bedanken voor de handtekening,  het heeft hem veel kracht opgeleverd. Bij de overhandiging donderdagavond hoopt hij op steun vanuit de bevolking en roept mensen op om  met lantarens of zak lampen te verzamelen bij het raadhuis zijn actie te steunen.

De raadsavond van de gemeenteraad begint donderdag 26 september a.s. om 19.00 uur. – De raadsavond begint om 19.00 uur in Commissiekamer I met het onderdeel vrij spreekrecht “Praat met de raad”. Inwoners kunnen een half uur lang met raadsleden in gesprek over onderwerpen die niet op de agenda van de raad staan. Inwoners bepalen zelf waarover ze met de raad willen praten. Het is natuurlijk niet verplicht, maar als u gebruik wilt maken van het vrij spreekrecht, is het als voorbereiding voor raadsleden prettig om te weten wie er langs komen en waarover ze in gesprek willen gaan. Aanmelden kan telefonisch via 140528 of per e-mail via griffie@hoogeveen.nl – Om 19.30 uur wordt in de Raadzaal gestart met een besluitvormende ronde.

Op de agenda staan het voorstel over beëindiging van het  project IJZ, de startnotitie Regionale Energiestrategie, het bestemmingsplan Fluitenberg 2018 en de verordening BI-zone centrumgebied Hoogeveen 2020. – Rond 20.00 uur wordt gestart met een debatronde. Hierin bespreekt de raad het concept van het regionaal beleidsplan veiligheid Noord-Nederland 2020-2023.
Naar verwachting wordt de raadsavond rond 20.45 uur afgesloten. Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht, over onderwerpen die in de informerende of de debatronde op de agenda staan, dan kunt u contact opnemen met de griffie: telefoon 140528 of e-mail griffie@hoogeveen.nl. De complete agenda vindt u op www.hoogeveen.nl/gemeenteraad. De vergadering kunt u volgen via onze website. De raadsavond is openbaar en iedereen is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Deel dit bericht!

Geef een reactie