Extra raadsavonden op voorbereiding ingrijpende begroting

Hoogeveen – Als voorbereiding op de behandeling van de begroting 2020-2023 op 10 oktober, wordt een aantal extra raadsavonden georganiseerd. De raad krijgt hierdoor meer tijd om over de inhoud van deze ingrijpende begroting te praten. Ook vindt de raad het belangrijk meer ruimte te geven aan betrokken inwoners en belanghebbenden.

Inspreken kan over het onderwerp dat op die avond op de agenda staat. Wilt u tijdens een of meerdere avonden inspreken? Dit kan na aanmelding voor het spreekrecht per e-mail via griffie@hoogeveen.nl of telefonisch via 14 0528. Per avond worden één of twee hoofdstukken, de zogenaamde pijlers, van de programmabegroting 2020-2023, besproken. De extra raadsavonden zijn als volgt ingedeeld: Woensdag 2 oktober start de raadsavond om 19.00 uur en bespreekt de raad de Sociale Pijler. Het gaat hier over het programma ‘Blijven meedoen en talentontwikkeling’ en het programma ‘Gezond en vitaal’. Maandag 7 oktober start de raadsavond om 18.00 uur en bespreekt de raad de Fysieke Pijler. Het gaat hier over de programma’s ‘Aantrekkelijk wonen’, ‘Krachtige wijken en dorpen’, ‘Veilige bereikbaarheid’ en ‘Duurzamer Hoogeveen. Vanaf 20.30 uur bespreekt de raad Veiligheidspijler. Het gaat hier over het programma ‘Veilig Hoogeveen’. Dinsdag 10 oktober start de raadsavond om 19.00 uur en bespreekt de raad de Economische Pijler. Het gaat hier over het programma’s ‘Werken aan werk’ en het programma ‘Bruisend Hoogeveen’.

De agenda’s vindt u op www.hoogeveen.nl/gemeenteraad. De vergadering kunt u volgen via onze website. De raadsavond is openbaar en iedereen is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

 

Deel dit bericht!

Geef een antwoord