Politiek

Motie van wantrouwen tegen college haalt het niet (Update)

Hoogeveen –  In een ingezonden brief van de fracties  VVD, D66, PvdA, GroenLinks, SP, SGP blijkt dat er een motie van wantrouwen is ingediend na de ingelaste raadsvergadering van donderdagavond in verband met het project IJ/Z. 

Het was door diverse oppositiepartijen al aangekondigd de afgelopen dagen door opmerkingen te maken over ‘politieke doodzonde’s’. De motie van wantrouwen, netjes verwoord in ‘Verlies van vertrouwen in het college’ kwam dan ook na een schorsing van de vergadering. Daarna vroeg burgemeester Loohuis om een korte schorsing en liet toen de vergadering weten de motie te betreuren maar daarbij liet hij doorschemeren zich geen zorgen te maken gezien de verhoudingen in de Hoogeveense Raad, Coalitie 18- en Oppositie 13 zetels. De coalitiepartijen sloten de rangen en met 30-12 stemmen werd de motie, zoals verwacht, verworpen en de vergadering gesloten.

Het gevolg is een nog meer verdeelde gemeenteraad waarin de oppositiepartijen geen enkel vertrouwen meer hebben in het College. De oppositie was van mening dat min of meer het debacle van IJ/Z werd afgewenteld op wethouder Slomp. Deze gaf ronduit zijn fouten toe en trachtte zo eerlijk en duidelijkheid mogelijk details te verschaffen. Burgemeester Loohuis, en de andere wethouders, konden niet achterblijven, en erkenden dat er veel fouten waren gemaakt. Zij zagen dit als leermomenten die in de toekomst moeten worden voorkomen.

Het College moet zich nog beraden op een reactie over de dreigende rechtszaak door Maxx Ports en events.

Het werd burgemeester Loohuis nog steeds kwalijk genomen dat hij geen excuses heeft gemaakt aan de Rekenkamercommissie over zijn kwalificatie van het rapport van de commissie over de plannen van IJ/Z. Loohuis noemde het rapport destijds “onbegrijpelijk, onvolledig en ongenuanceerd’. Dezelfde woorden zouden kunnen worden gebruikt over zijn optreden en leidinggeven in dit dossier, zo was een reactie na de vergadering, waarbij ook het woord ‘arrogantie’ viel.

Hieronder vind u de verklaring van de gezamenlijke partijen.

Onderwerp        : Verlies van vertrouwen in het college

De raad van de gemeente Hoogeveen

Gehoord de beraadslaging,

Constateert dat:

 • Het college het rekenkameronderzoek uit 2018 heeft getypeerd als “onbegrijpelijk, onvolledig en ongenuanceerd en hieraan geen consequenties heeft verbonden;
 • Uit het verantwoordingsdocument blijkt dat het college op de hoogte was van de overschrijding van bijna 20 miljoen euro en de gemeenteraad willen en wetens niet heeft ingelicht.
 • De wethouder wel op 9 augustus 2019 onder embargo een journalist heeft geïnformeerd over de overschrijding
 • Er voor minimaal 2,3 miljoen euro kosten zijn gemaakt.
 • De gemeenteraad de overschrijding inzake IJZ  en het on hold zetten van het project uit de media moest vernemen.
 • Dit niet de eerste keer is dat het college blijkt geeft diverse uitdagingen en projecten niet het hoofd te kunnen bieden (onderwijshuisvesting, SWO, financiële staat van de gemeente etc);
 • De gemeenteraad niet op de hoogte is gesteld van een aankomende kostenoverschrijding van 6,9 miljoen euro, die in maart al bekend was;

Overweegt dat:

 • Het college inzake IJZ geen lessen heeft getrokken uit het rekenkameronderzoek uit 2018, adviezen van VNG, adviezen van de gemeenteraad en adviezen van professionals;
 • Er geen sprake is van bestuurlijke collegialiteit;
 • Het college hiermee de raad onvoldoende, niet adequaat en niet tijdig heeft geïnformeerd, hetgeen het college zwaar kan worden aangerekend;
 • Het college de raad tegenstrijdige informatie heeft gegeven omtrent de informatievoorziening naar de pers;
 • Uit het verantwoordingsdocument blijkt dat het college nog steeds vasthoudt aan de juistheid van het besluit om op 27 augustus de raad te informeren, op basis van de op 16 juli gemaakte afspraken in het college.
 • Dat hiermee de bestuurlijke verantwoordelijkheid en het bestuurlijk inzicht tekort is geschoten.
 • Deze gang van zaken bijdraagt aan een negatieve beeldvorming en imagoschade voor de gemeente Hoogeveen.

Spreekt uit:

 • Dat de vertrouwensrelatie met het college om alle hierboven genoemde redenen is geschaad en dat dit het college valt aan te rekenen;
 • Het vertrouwen in het college op te zeggen.

En gaat over tot de orde van de dag

Fractie                 Naam raadslid

VVD                      Debbie Bruijn-van den Berg

D66                    Peter Scheffers

PvdA                     Inge Oosting

GroenLinks        Catharina van Hien

SP                          Jutta van den Oord

SGP                       Brand van Rijn

2 gedachten over “Motie van wantrouwen tegen college haalt het niet (Update)

 • Wat is dat toch met de gemeente Hoogeveen , niet soft zijn maar aanpakken die handel , het geld is van de burger en daar spelen ze mee , zoiets kan alleen in Drenthe
  Doe eens wat positiefs , Hoogeveen bloed dood langzamerhand , ze hebben verloren

Geef een reactie