Kantlijn: Gemeentebelangen, de steen en de vijver

Ik zie mezelf als een mondig en kritisch mens. Daarnaast beschik ik over een grote mond, een meermalen uitgesproken mening en laat ik me de mond niet snel snoeren. Eigenlijk heb ik wel wat weg van Be Okken, gewezen voorzitter en inmiddels ook vertrokken lid van Gemeentebelangen Hoogeveen e.o.

Door : Frits Kappers

Onlangs deed Okken een boekje open voor de camera van Met Koopman op pad. Aanleiding was zijn opzienbarende stap om het lidmaatschap van Gemeentebelangen op te zeggen na jarenlang (ere wie ere toekomt) met ziel en zaligheid voor de lokale partij actief geweest te zijn.

In dat interview deed hij een opmerkelijke uitspraak over Jan Steenbergen, de onlangs afgetreden wethouder van Gemeentebelangen. Ook al zo’n man die vol overtuiging voor GB actief was. Be zei het niet met zoveel woorden, maar een goed toehoorder heeft genoeg aan een half woord. Wat was er nou aan de hand? Volgens Okken stond Steenbergen als wethouder op het punt door de raad weggestuurd te worden met een motie van wantrouwen. Vreemd, want de oppositie heeft geen meerderheid, maar goed GB had reden om toch bevreesd te zijn dat zulks zou gebeuren. Liever dan dat te laten gebeuren hield de fractie daarom de eer aan zichzelf en liet Steenbergen geen andere mogelijkheid dan af te treden.

Tot zover niks aan de hand. Een partij kan het vertrouwen in een “eigen” wethouder verliezen en de betreffende bestuurder rest dan slechts het vertrek. Steenbergen kreeg een chique afscheid, waar naar verluidt nog tranen zijn gevloeid en verliet de politieke arena, waarin hij zoveel jaren in verschillende rollen had deelgenomen aan het lokale bestuurlijke bedrijf.

Slechts voor korte tijd, want kortgeleden liet Gemeentebelangen de wereld weten dat Jan Steenbergen in de raad ging terugkeren als fractielid. Een positie die hem rechtens toekomt omdat hij de eerste opvolgkandidaat voor de nieuwe wethouder Jacob van der Heide was, gezien zijn positie op de GB-kieslijst.

Maar er bestond toch geen vertrouwen meer in Jan? En nu is er opeens zoveel vertrouwen dat hij als adviseur in de fractie de nieuwe fractievoorzitter mag steunen?

En dan komt het: Be Okken vertelt in Met Koopman op pad dat Jan intern liet weten dat er voor hem drie opties waren: Zijn lidmaatschap opzeggen (1), in de fractie terugkeren (2) of een eigen partij beginnen (3). Die 3e optie, daar gaat het nou wat mij betreft om.

Als Be Okken de waarheid spreekt heeft Jan Steenbergen chantage gepleegd. Zo niet dan probeert Okken Steenbergen ernstig te beschadigen, hetgeen mij onwaarschijnlijk voorkomt. Een deel van de gemeenteraad van Hoogeveen is niet gelukkig met deze gang van zaken en het heeft nogal wat GB-stemmers ook de wenkbrauwen doen fronsen. Het beste wat men bij Gemeentebelangen nu kan doen is transparant zijn en open kaart spelen, maar gezien reacties die ik kreeg op een paar tweets hoeven we daar niet op te rekenen. Steenbergen liet weten dat hij niet in het openbaar zal reageren, omdat hij niet iemand wil beschadigen, maar benadrukte dat het verhaal van Okken niet waar is. Een van beide heeft dus onwaarheid verkondigd. Dit soort conflicten is slecht voor partijen.

De suggestie die een GB lid via twitter deed is wel de slechtst mogelijke reactie: Gooi een steen in het water en je krijgt rimpels; als de rimpels weg zijn is het probleem weer klein. Kortom, doe of je neus bloedt en dan waait deze storm vanzelf weer over.

Een dergelijke gang van zaken stuit veel kiezers tegen de borst. En dat kost zetels. Binnen de grootste coalitiepartij – die de helft van het college bemant – heerst interne onrust. Twee kopstukken lijken ernstig in de clinch gelegen te hebben. Kiezers straffen dit doorgaans genadeloos af. Kom tot bezinning is daarom het devies en kies voor opening van zaken.

Deel dit bericht!

Geef een antwoord