Raadsavond 12 september

Hoogeveen –  De eerste raadsavond van de gemeenteraad na de zomervakantie begint donderdag 12 september om 19.30 uur. – Om 19.30 uur wordt in de Raadzaal gestart met een besluitvormende ronde.

Naast de benoeming van een wethouder en een raadslid voor de fractie van Gemeentebelangen, staat het bestemmingsplan Stadscentrum, deelplan Grote Kerkstraat 20 voor vaststelling op de agenda.

Rond 20.00 uur wordt gestart met een debatronde. Hierin bespreekt de raad een startnotitie over Regionale Energiestrategie (RES) Drenthe. Deze startnotitie is bedoeld om zelf de regie te houden op de energietransitie in Drenthe. Drenthe is een van de 30 energieregio’s in Nederland, die zijn gevormd om invulling te geven aan de afspraken uit het Klimaatakkoord. Uiteindelijk biedt de RES Drenthe duidelijkheid over de hoeveelheid grootschalig op te wekken hernieuwbare elektriciteit, de aanwezigheid en verdeling van warmtebronnen en de hiervoor benodigde e-infrastructuur.

Na een korte pauze wordt rond 21.00 uur gestart met een informerende ronde. Hierin presenteert het college een visie op de doorontwikkeling van jeugdhulp. Samengevat gaat het over het versterken van de basis thuis-school-buurt. Naar verwachting wordt de raadsavond rond 21.45 uur afgesloten. Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht, over onderwerpen die in de informerende of de debatronde op de agenda staan, dan kunt u contact opnemen met de griffie: telefoon 140528 of e-mail griffie@hoogeveen.nl.

Deel dit bericht!

Geef een antwoord