Gezondheid

Ambulances steeds vaker naar ander ziekenhuis door capaciteitstekort

Hoogeveen: UMCG Ambulancezorg is van plan om meer ambulances in Drenthe te laten rijden maar de vraag is of dit  momenteel wel zin heeft. Enerzijds is het problematisch om geschikte medewerkers te vinden en anderzijds wordt men geconfronteerd met ziekenhuizen die patiënten, die niet in levensgevaar zijn, doorsturen omdat men deze niet kan opnemen vanwege tekort aan medisch personeel.

Als een van de oorzaken, naast het tekort van medisch personeel (dat naar verwachting tot 2022 zal aanhouden), is de specialisatie van de ziekenhuizen die er voor zorgen dat het vervoer van patiënten meer planning nodig heeft. Als een ziekenhuis dan ook nog eens nee moet ‘verkopen’ zal het UMCG een alternatief moeten zien te vinden en dat alternatief zal zich vaak op grotere afstand bevinden. Dergelijke gevallen zijn gestegen van van twee naar vier gevallen dagelijks (!), aldus een woordvoerster van het UMCG Ambulancezorg. De fusies en specialisaties van de ziekenhuizen hebben al gezorgd voor langere reistijden, transfertijden en opnamestops met verder toenemend risico op complicaties bij patiënten. Zei Tjerk Hiddes, voormalig directeur bij UMCG Ambulancezorg, bij zij afscheid begin dit jaar.

In juni 2019 zei VVD Minister Bruins (Medische Zorg & Sport) “Als patiënt moet je kunnen rekenen op een ambulance als het nodig is, 24 uur per dag, 7 dagen in de week“. Een opmerking gemaakt in een brief aan de Tweede kamer over de toekomstige ambulancezorg. Als hij dezelfde opvatting zou toepassen voor ziekenhuizen (en spoedeisende hulpafdelingen) zullen de patiënten beter af zijn dan in de huidige situatie die alleen maar verslechterd.

3 gedachten over “Ambulances steeds vaker naar ander ziekenhuis door capaciteitstekort

 • Mensen hebben wel democratisch hiervoor gestemd, was al bekend dat VVD, PVDA,CDA,D66 de zorg wilden afbreken toch ging men erop stemmen en doet men het steeds weer, dus kortom vinden mensen wel goed dat dit gebeurt. Het ziekenfonds was zo slecht niet, en ook toen betaalde iedereen ervoor via de belasting

  • Ben het helemaal met je eens dat het ziekenfonds een hele goede uitgebalanceerde regeling was, welke de nek omgedraaid is door de privatisering, er zou meer marktwerking komen en het geheel zou goedkoper worden voor de burger. Het tegendeel is waar gebleken…

   Je vergeet gemakshalve de PVV in het rijtje partijen te noemen, want ook meneer Wilders had geen medelijden met de mensen die zorg nodig hebben….

   De PVV beloofde dat de zorg beter en betaalbaar zou worden en ouderen meer rechten en voorzieningen zouden krijgen.
   In werkelijkheid stemde de fractie in de Tweede Kamer
   • voor hogere eigen bijdragen
   • voor bezuiniging op het persoonsgebonden budget
   • voor bezuinigingen op de begeleiding van ouderen in de dagopvang met een IQ boven de 70
   De PVV zegt tegen de marktwerking in de zorg te zijn, maar stemde
   • voor particuliere investeringen in ziekenhuizen
   • voor winstuitkeringen in ziekenhuizen
   • voor betaalde voorrangszorg via SOS-artsen
   • tegen een meer inkomensafhankelijke premie
   • tegen maatregelen om wachtlijsten in de jeugdzorg te verminderen
   • tegen het in stand houden van het wettelijk recht op jeugdzorg
   • tegen een passende indicatiestelling voor AWBZ-verzekerden, waardoor meervoudig gehandicapten en mensen met een intensieve zorgvraag nu geen gebruik kunnen maken van een pgb

 • 2 fietsers botsen en raken gewond. 1 gaat per ambulance naar Assen en de andere naar Zwolle.

Geef een reactie