Taaltrajecten Drenthe succesvol

Tachtig procent van een steekproef onder Drentse deelnemers aan de taaltrajecten ervaart een verbetering van hun taalvaardigheden in de dagelijkse praktijk. En het percentage deelnemers dat in Drenthe een verbetering van de arbeidsmarktpositie ervaart is hoger dan het landelijke gemiddelde. Dit blijkt uit het onderzoek van Maastricht University in samenwerking met het Kohnstamm Instituut.

Het tweede deelonderzoek dat in opdracht van de provincie Drenthe en het Bondgenootschap voor een geletterd Drenthe wordt uitgevoerd, richt zich op de impact van de Drentse taaltrajecten. De eerste resultaten van dit onderzoek zijn, mede dankzij een goede samenwerking tussen alle partijen, heel positief. Circa een kwart tot een derde van de deelnemers is na het basisvaardighedentraject actiever op de arbeidsmarkt. De mensen hebben eerder een baan, functioneren beter in hun werk of gaan vrijwilligerswerk doen. Daarnaast geeft bijna twee derde van de deelnemers aan meer mensen te ontmoeten en dingen buitenshuis te ondernemen.

Prof. Maurice de Greef is landelijk expert op het gebied van onderzoek en monitoring van laaggeletterdheid. ‘Drenthe heeft van oudsher een sterk Bondgenootschap voor een geletterd Drenthe en probeert structureel voorzieningen te ondersteunen om laaggeletterdheid tegen te gaan. Met zo’n sterk samenwerkingsverband kun je echte stappen maken, aldus de Greef.’

In Drenthe zijn ongeveer 45.000 volwassenen laaggeletterd. Zij hebben moeite met belangrijke basisvaardigheden als lezen, schrijven, rekenen en het werken met de computer. In januari 2018 stelde Provinciale Staten extra middelen beschikbaar voor onderzoek, monitoring en kennisbundeling, omdat taal een belangrijk middel is om mee te doen in het dagelijkse leven en op de arbeidsmarkt.

Op de website www.naareengeletterddrenthe.nl kunt u het hele onderzoeksrapport lezen.

Deel dit bericht!

Geef een antwoord