Algemeen

Opinie: Niet alleen een mooi verhaal

Formeel is de doelstelling van de HKH: “Het bevorderen van de studie en het verbreiden van de kennis van de ­geschiedenis van Hoogeveen en omgeving in de ruimste zin genomen en het functioneren als ontmoetingspunt voor allen die zich bij de geschiedenis van Hoogeveen en omgeving betrokken voelen.” (zie: https://www.historischekringhoogeveen.nl/1/doel-van-de-vereniging). De praktijk is weerbarstiger. Getuige ondermeer De Veenmol, het tijdschrift dat leden van de Historische Kring Hoogeveen (hierna: HKH) ontvangen. Veel bijdragen in overigens netjes vormgegeven De Veenmol zijn niet gestoeld op nauwkeurig primair bronnenonderzoek. Nostalgie en jeugdsentiment is troef.

Door: Ronald Wilfred Jansen

Hoewel het bestuur dit bestrijdt is de redactie van het verenigingsblad De Veenmol bovendien afhankelijk van het bestuur van de Historische Kring Hoogeveen (HKH). Het bestuur kan bijdragen van auteurs weigeren om inhoudelijke gronden, maar ook omdat ze een conflict heeft met een lid of niet- lid die een bijdrage wil leveren aan De Veenmol. Dat impliceert ook dat het bestuur een bijdrage die inhoudelijk goed is en is onderbouwd kan weigeren voor publicatie in De Veenmol, omdat men een (persoonlijk) geschil heeft met de auteur. Dat impliceert dat er censuur optreedt en dat is dodelijk voor een objectieve geschiedschrijving. Plat gezegd staat je kop hun niet aan dan kunnen ze je goede inhoudelijke bijdrage weigeren.

Zelf ben ik geroyeerd als lid wegens mijn ingezonden brieven in de Hoogeveensche Courant. Ik had geen behoefte me voor deze privé zaak te verantwoorden aan het bestuur van de HKH. In een gesprek met een van de voortrekkers van de HKH bleek dat bij de HKH ondermeer veel oud zeer is over de door mij gerespecteerde zelfstandige onderzoeker Jan Pol die op eigen initiatief historische lezingen geeft. Ik zal geen namen noemen maar ik kreeg allerlei verwensingen naar mijn hoofd van de leiding

binnen de HKH. Tevens kreeg ik via mijn Facebook account van de ledenadministrateur van hen vervelende opmerkingen in het openbaar te behappen, zoals “gefrustreerde fotograaf”. Niet erg professioneel, maar ook schofterig in menig opzicht.

Dit is bekend bij de voorzitter van de HKH en de gemeente Hoogeveen, waar ik een klacht over deze club heb ingediend. De gemeente Hoogeveen ondersteunt immers de HKH met subsidiegeld. Ik ben blij verlost te zijn van in mijn ogen benauwende cultuur binnen de HKH. Vanuit de HKH is er op dit vervelende incident geen welgemeend excuus gevolgd. Ik heb ook de indruk dat de gemeente Hoogeveen de HKH kritiekloos haar gang laat gaan. Vandaar tijd om dit artikel in de media te publiceren.

De sores blijven voortduren helaas. Zo is er tevens sprake van voortdurende belangenverstrengeling in de Historische Kring Hoogeveen (HKH). Zo heeft een journalist van de Hoogeveensche Courant zitting in de redactieraad van De Veenmol en is de voorzitter van de Historische Kring Hoogeveen (HKH) tevens een  hoge ambtenaar van de gemeente Hoogeveen die zich richt op bedrijfsbelangen binnen Hoogeveen. In dit bestek zal ik geen namen noemen. Maar wie de website van de HKH doorneemt zal de betreffende namen wel kunnen traceren. Een journalist moet vertrouwen, waarheidsvinding, integriteit en objectiviteit voorstaan, dat vind ik niet terug in de HKH, dat mijn inziens nogal door haantjesgedrag wordt gedomineerd.

Gevaar is ook dat de gemeente Hoogeveen uit bezuinigingsoverwegingen en gebrek aan historisch besef  meer documenten en materiële historische artefacten afstoot aan de HKH. Dat houdt het risico in dat professionele brand- en inbraakveilige bewaring onder druk staat. Zo is er door een brand helaas veel materiaal bij historische vereniging Nieuw-Buinen/Buinerveen verloren gegaan. Volgens mij is er nog een brandkluis vrij nabij het gemeentehuis van Hoogeveen, dat mogelijk geschikt kan zijn om belangrijk historisch materiaal op te slaan. Ook gaat materiaal ondergebracht bij een particuliere instelling zwabberen, zoek raken en kan gestolen worden. Kortom de continuïteit in behoud van historische erfgoed wordt hierdoor belemmerd.

Een andere euvel is dat in principe alleen leden, potentiële leden of mensen die de HKH en haar lieden goed gezind zijn toegang hebben tot het clubgebouw en daar historisch onderzoek mogen doen en fotoalbums en krantenknipsels e.d. mogen bekijken. Dat impliceert dus dat mensen die door de HKH geroyeerd zijn geen onderzoek kunnen doen. Dat geldt ook voor mensen die onderzoek doen dat stuit tegen het zere been van de HKH of die een (persoonlijk) geschil hebben met een van de bestuursleden. . Gelukkig is het (nog) wel mogelijk objectief historisch onderzoek in het oud archief van de gemeente Hoogeveen te doen, hoewel die helaas nog slechts 3 ½ uur per week open is, waardoor objectief historisch onderzoek een topsport is geworden.

Het moet gaan over de inhoud. In de praktijk spelen poppetjes en macht een grote rol.

Een ieder moet zelf besluiten of ie lid van de HKH wil zijn. Maar ik vind het wel belangrijk dat mensen een goed zicht hebben op het reilen en zeilen binnen deze vereniging.

Ronald Wilfred Jansen, Hoogeveen

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: