College wil extra raadsvergadering over beëindigen ijsbaan-zwembad

Hoogeveen – Het college van burgemeester en wethouders van Hoogeveen heeft besloten om de aanbestedingsprocedure en planontwikkeling voor de nieuwbouw van de combinatie ijsbaan en zwembad in Hoogeveen voorlopig stop te zetten.

Het college stelt de gemeenteraad voor om het project definitief te beëindigen. Reden hiervoor is dat de offertes op de aanbesteding het door de gemeenteraad vastgestelde budget ver overstijgen.

VERANTWOORDINGS- DOCUMENT

Op dit moment vindt er een second opinion plaats om de inschrijvingen te beoordelen. Hiervoor werd op 24 juli na het openen van de kluis opdracht gegeven. Deze beoordeling is direct na de bouwvakantie gestart en duurt ongeveer twee weken. Vervolgens is er een evaluatiegesprek met de inschrijvers. Op 11 september moet een verantwoordingsdocument over de aanbestedingsprocedure en de gemaakte kosten klaar zijn. Nadat het college dit heeft vastgesteld, wordt het aangeboden aan de gemeenteraad. Het college stelt voor om op 19 september een speciale raadsvergadering te organiseren waarin de uitkomsten van het verantwoordingsdocument besproken worden en de gemeenteraad besluiten kan nemen. In deze raadsvergadering worden alle belanghebbenden ook in de gelegenheid gesteld om hun reactie te geven zodat een zorgvuldige afweging en besluitvorming kan plaatsvinden.

ZWEMBAD

Het beëindigen van de voorbereidingen voor nieuwbouw van het zwembad betekent dat het huidige zwembad De Dolfijn openblijft. Het college formuleert binnenkort een nieuwe opdracht voor het verantwoord voortzetten van het huidige zwembad en mogelijke planontwikkeling voor een nieuw zwembad.

Geef een reactie