Grote belangstelling voor woongroep van senioren Hoogeveen

Ruim honderd belangstellenden hebben zich bij de Stichting Welzijnswerk (SWW) gemeld voor een ‘knarrenhof’, zoals deze woonvorm voor senioren in de volksmond wordt genoemd. Velen van de belangstellenden hebben ook aangegeven actief te willen meewerken aan de totstandkoming van een dergelijke woongroep in

INITIATIEFGROEP

Er is inmiddels een initiatiefgroep Wonen-Plus Hoogeveen samengesteld. Deze bestaat uit zes leden, onder voorzitterschap van Winfried van Overbeek. De groep onderzoekt de mogelijkheden hoe, waar, en wanneer één of meerdere woongroepen gerealiseerd kunnen worden in Hoogeveen. De initiatiefgroep heeft contact gezocht met de gemeente, woningbouwverenigingen, de Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van Ouderen (LVGO), enkele al bestaande woongroepen in Nederland en diverse organisaties die ervaring hebben met het begeleiden, ontwerpen en bouwen van dergelijke woongroepen.

NOABERSCHAP

Van Overbeek licht de belangstelling voor nieuwe seniorenwoongroepen toe: ‘Ouderen blijven veel langer thuis wonen. Hierdoor ontstaat een sterk groeiende behoefte bij 50-plussers naar levensbestendig wonen, met behoud van zelfstandigheid. Bij voorkeur zien we dat in combinatie met goede buren, gezelligheid, activiteiten, een beetje op elkaar letten en elkaar helpen waar het kan. Modern ‘naoberschap’ eigenlijk.’

SOCIALE WOONGEMEENSCHAP

Dergelijke woongroepen bestaan in vele vormen, bijvoorbeeld als hofje van twintig tot dertig (levensloopbestendige) woningen, met een gemeenschappelijke binnentuin en een gezamenlijke ruimte voor activiteiten. Maar er zijn vele andere vormen mogelijk. Allen met eenzelfde doel: veilig, plezierig en zinvol ‘oud worden’ in een actieve en sociale woongemeenschap waar saamhorigheid een kernwaarde is. CONTACT Heeft u ook belangstelling voor de realisatie van een seniorenwoongroep in Hoogeveen, of wilt u in contact komen met de initiatiefgroep voor meer informatie? Neem dan contact op met Stichting Welzijnswerk (telefoon 0528-278855) of via e-mail info@swwh.nl onder vermelding van Initiatiefgroep Wonen-Plus.

Deel dit bericht!

Geef een antwoord