Raad over Regionale Energiestrategie Drenthe

Hoogeveen – Het college vraagt de gemeenteraad de Startnotitie Regionale Energiestrategie (RES) Drenthe vast te stellen. Eind 2018 ondertekenden alle Drentse gemeentes, waterschappen, provincie, netwerkbeheerders en maatschappelijke organisaties een intentieovereenkomst waarin wordt uitgesproken om te komen tot een gezamenlijke regionale energiestrategie.

n deze energiestrategie wordt vastgelegd hoe alle partijen aan de eisen gaan voldoen die voortkomen uit het nationale klimaatakkoord. In de afgelopen maanden is een startnotitie opgesteld waarin de ambitie, opgave, aanpak en proces zijn beschreven. Deze startnotitie is het vertrekpunt voor het Drentse RES-traject.

Deel dit bericht!

Geef een antwoord