De ziel verdwijnt steeds meer uit Bethesda

Hoogeveen – Het gebouw staat er nog. Maar de ontmanteling zet stevig door. Sneller dan menigeen denkt. Oktober vorig jaar sloten verloskunde en de kinderafdeling. Momenteel wordt de spoedeisende hulp van Bethesda afgebouwd. Ook andere regionale ziekenhuizen liggen ondertussen onder vuur. SP kamerlid Henk van Gerven doet daarom opnieuw voorstellen die deze ontwikkeling een halt toe moeten roepen. Samen met lokale SP-ers was van Gerven in Hoogeveen om met betrokkenen te spreken en te zien wat het afbraak beleid van Treant voor gevolgen heeft.

Extra personeel zal niet op tijd beschikbaar zijn

Bethesda, het hoorde altijd bij Hoogeveen. Buitengewoon triest is dat voor veel patiënten met een acute aandoening de harde werkelijkheid veelal pas doordringt als de ambulance voor de deur staat en duidelijk wordt dat opname niet in het vertrouwde Hoogeveense ziekenhuis zal plaatsvinden. Nu al is de spoedeisende hulp van Bethesda veelal niet in staat wegens onderbezetting de noodzakelijke hulp te verlenen. De ambulance verpleegkundige moet dan op zoek naar een ziekenhuis waar wel plek is en moet ondertussen aan de patiënt uitleggen dat deze niet naar Bethesda kan. Vanwege de toegenomen afstanden van de ritten is de ambulancedienst bovendien steeds minder in staat binnen de normtijden bij calamiteiten aanwezig te zijn. Momenteel doet de ambulancedienst haar best meer personeel te werven en op te leiden, zodat een extra ambulance ter beschikking kan komen. Maar dat extra personeel zal niet op tijd inzetbaar zijn, terwijl Treant domweg doorgaat met de afbouw van de SEH in Hoogeveen. Voor Treant een profijtelijke zaak, die echter voor een ambulancedienst en voor de premie betalers extra kosten met zich mee brengt. Het sprookje van de Drentse zorgtafels waar in overleg plooien rechtgestreken worden, blijkt minder mooi dan voorgespiegeld.

Hetzelfde geldt voor de Hoogeveense verloskundigen. In geval van een bevalling in het ziekenhuis, kon dat voorheen gewoon in Bethesda plaatsvinden. Nu gebeuren die bevallingen in omliggende ziekenhuizen. Gevolg voor de verloskundigen is dat zij meegaan buiten de regio om bevallingen te blijven begeleiden, maar dat zij dus extra vervangers moeten regelen om ook andere aanstaande ouders in Hoogeveen op te kunnen vangen. Ook hier extra werk en extra kosten voor de Hoogeveense verloskundigen waar de ziektekostenverzekeraars de beurs overigens lastig voor trekken.

Henk van Gerven dient binnenkort opnieuw initiatief voorstellen in om het bestaansrecht van regionale ziekenhuizen te borgen. Ondermeer wil het kamerlid de norm vastleggen dat mensen binnen 20 minuten een ziekenhuis in de buurt moeten kunnen bereiken, zodat spreiding van ziekenhuiszorg gegarandeerd blijft, ook voor Hoogeveen. Ook pleit het kamerlid voor een zorgstelsel waarbij samenwerking voorop staat en geen concurrentie. Personeelsproblemen zijn dan ook veel eerder oplosbaar. Van Gerven: ,,Het blinde op niets gefundeerde vertrouwen in marktwerking als de oplossing voor alles begint ook in de politiek op allerlei vlakken te verkruimelen. Natuurlijk hou je de hardliners, maar ook in de Kamer dringt de werkelijkheid door van ziekenhuizen die vanwege marktwerking failliet gaan en regio’s waar mensen geen ziekenhuis in de nabijheid meer hebben. Overal staan bovendien mensen op die opkomen voor goede zorg. Het kan en moet anders”.

Deel dit bericht!

Geef een antwoord