Gemeentebelangen Hoogeveen kiest fractievoorzitter als nieuwe wethouder

Hoogeveen: In de ledenvergadering van Gemeentebelangen Hoogeveen e.o. werd afgelopen woensdagavond het advies van de benoemingsadviescommissie uitgebracht aan de leden van de partij. Na de vergadering werd door de vicevoorzitter Jan Stoefzand officieel bekend gemaakt dat Jacob van der Heide is gekozen als nieuwe wethouder voor de partij.

Jacob van der Heide volgt Jan Steenbergen op die medio juni zijn functie neerlegde. Jacob van der Heide beschikt over een zeer passend en sterk CV waaruit een degelijk ervaring blijkt op diverse gebieden en heeft aantoonbaar de juiste competenties en ervaring. Hij komt als huidig fractievoorzitter uit de eigen geleding en heeft mede daar door uitgebreide kennis op bestuurlijk vlak en van de thema’s die binnen de gemeente van Hoogeveen spelen.

De benoemingsadviescommissie en de leden hebben het volste vertrouwen in Jacob van der Heide als wethouder om hem dus voor te dragen aan de ledenvergadering, de fractie, de gemeenteraad en het College van Burgemeester en wethouder.

 

Deel dit bericht!

Een gedachte over “Gemeentebelangen Hoogeveen kiest fractievoorzitter als nieuwe wethouder

 • 26 augustus 2019 om 10:12
  Permalink

  Het mag genoegzaam bekend zijn dat ik van het bestuur van de gemeente Hoogeveen geen hoge pet op heb.

  De beoogd wethouder presenteert zichzelf in de Hoogeveensche Courant als verbinder en bruggenbouwer. In het ijsbaandossier en met name met betrekking tot het rekenkameronderzoek heeft hij zich echter veeleer een ontbinder dan verbinder getoond.
  Gemeentebelangen was de enige partij die geen onderzoek door de rekenkamer wenste maar heeft meer dan wie dan ook getracht het proces van de rekenkamer te sturen en te frustreren.
  Hun woordvoerder, de beoogd wethouder, heeft getracht SGP-Hoogveen buitenspel te zetten. SGP mocht volgens hem niet, gelijk de andere partijen, vragen aan de rekenkamer ter onderzoek voorleggen. Hier werd duidelijk getracht de democratie beentje te lichten. De door SGP ingediende vragen waren Gemeentebelangen niet welgevallig. Veronderstel immers dat het onder aanvoering van Gemeentebelangen geformeerde college een negatieve beoordeling van de rekenmeesters zou krijgen.
  Bovenstaande doet mij bij zijn kwaliteit als verbinder en bruggenbouwer een flink aantal ???? zetten.
  Ook zie ik hem niet als verbinder en bruggenbouwer naar ons inwoners. Als aanvoerder van Gemeentebelangen weigert hij de simpele door mij gestelde vraag of hij de 23 januari 2019 door B&W aan mij gezonden brief zou kunnen onderschrijven te beantwoorden. Het totaal negeren van inwoners en het persistent ongemotiveerd weigeren van een gesprek kan ik onmogelijk verbindend of bruggenbouwend vinden.

Geef een antwoord