Opinie: Onbehoorlijk bestuur

Gemeentebelangen presenteert zich graag als een sociale partij. Voormalige wethouder Jan Steenbergen (Gemeentebelangen) verwoordde dit populistisch: “Uw geluid, ons beleid.” En wethouder Erwin Slomp (Gemeentebelangen): “We zijn altijd heel sociaal geweest’’ en op de website van Gemeentebelangen staat: “Gemeente Belangen Hoogeveen e.o. laat zich leiden door de kernbegrippen verantwoordelijkheid, solidariteit en gerechtigheid/eerlijkheid.”

Door: Ronald Wilfred Jansen

De voorgewende maatschappelijke insteek van Gemeentebelangen is een dode letter: hetgeen zich uit in de asociale politiek van de huidige wethouder Erwin Slomp, tevens derde loco-burgemeester, die financiën en realisering kunstijsbaan/zwembad in zijn portefeuille heeft. Ik zie hem nog op het bordes van het stadhuis staan met de bühne roep om behoud Bethesda.

Bij dit lompe (Slompe) beleid is zelfreflectie niet aan de orde bij het gemeentebestuur. De volksverlakkerij uit zich in het jarenlange gebrek aan gezond financieel beleid van het gemeentebestuur. De rode cijfers in de jaarrekening worden veroorzaakt door grote risicovolle investeringen in Slomps troetelkind, het prestigeobject: kunstijsbaan/zwembad.  Maar ook andere zaken zoals afboeking van grond in Buitenvaart, herinrichting binnenstad e.d. spelen hierin een rol.

Blijkbaar wil het gemeentebestuur geschiedenis schrijven en legt haar zakenpartners geen strobreed in de weg, terwijl Slomp voorwent dat sociale voorzieningen luxe zijn en vervolgens de rekening presenteert bij de burger, waaronder armen, en kwetsbaren, en wijst met de vinger naar het Rijk: de Rijksbijdrage is niet voldoende voor de gemeente Hoogeveen.

Reële vragen: is het gemeentebestuur van Hoogeveen bekwaam en integer om verantwoordelijk beleid uit te voeren.? Het gaat hierbij niet alleen om Gemeentebelangen, maar het hele ‘old boys network’ including de twee hypocriete christelijke partijen. Is er gerechtigheid als het gemeentebestuur kinderen benadeeld, terwijl ze voorwent  kindvriendelijke te zijn. ? Zo gaat de regeling Bijkomende studiekosten schoolgaande kinderen (bestemd voor ouders met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm) met onmiddellijke ingang de vuilverbrander in en zal er op de thuiszorg flink bezuinigd worden.

Mag het gemeentebestuur weg komen met dit wanbeleid. ?

Hoogeveen heeft bekwame en integere bestuurders nodig die er zijn voor de eigen bewoners en de samenleving, niet omgekeerd.

Hopelijk kan de gemeenteraad nog tegengewicht bieden of een sit-in van boze burgers.

foto: Gert-Jan Anninga

4 gedachten over “Opinie: Onbehoorlijk bestuur

  • 17 augustus 2019 om 16:24
    Permalink

    Het zou de gemeenteraad sieren dit college inclusief burgemeester en gemeentesecretaris huiswaarts te zenden. Met liegen en bedriegen besturen is niet des Hoogeveens. Althans dat mag ik hopen.

  • 17 augustus 2019 om 18:30
    Permalink

    Mischien moeten we ze maar naar huis sturen? hooivorken mee, en ze met wat “motivatie” verwijderen.

Geef een reactie