Onderhoud klein asfalt gemeente Hoogeveen

Hoogeveen – In opdracht van de gemeente Hoogeveen gaat Roelofs wegenbouw kleine asfaltreparaties uitvoeren op verschillende locaties in de Gemeente Hoogeveen.

De verschillende kleine asfaltschades die aanwezig zijn in de rijbanen en of fietspaden zullen worden hersteld. De werkzaamheden bestaan onder andere uit:
– Kleine asfalt reparaties – Het vullen van scheuren – Het aanbrengen van slijtlagen – Het opnieuw asfalteren van werksleuven in het asfalt waar de straatstenen worden vervangen door asfalt
Gedurende de werkzaamheden zal er verkeershinder ontstaan.
Om de hinder tot een minimum te beperken zullen de volgende maatregelen worden genomen; – Indien nodig zal er gedurende de werkzaamheden de rijbaan (of delen ervan) afgesloten zijn voor doorgaand verkeer en zal worden omgeleid via de aanwezige bebording. – De aanliggende percelen zijn ten allen tijde bereikbaar
– Bestemmingsverkeer kan tijdens de werkzaamheden beperkt zijn doorgang vinden. De start van het klein onderhoud asfalt is op maandag 26 augustus en zal circa 4 weken duren. Heeft u vragen over deze werkzaamheden dan kunt u contact opnemen met de heer Harry Kleinjan uitvoerder Roelofs wegenbouw bv tel: 06-46199034

Deel dit bericht!

Geef een antwoord