Politiek

Kamervragen SP over verloskunde Bethesda

Hoogeveen: Naar aanleiding van de brandbrief van verloskundigen over de mogelijke sluiting van de afdeling klinische verloskunde in Hoogeveen stelde SP Tweede Kamerlid Henk van Gerven eerder deze week de volgende vragen:

Schriftelijke vragen van het lid Van Gerven (SP) aan de minister van Medische Zorg en Sport over de dreigende verdwijning van de klinische verloskunde uit het Bethesda Ziekenhuis Hoogeveen.

1. Is het juist dat de Raad van Bestuur van Treant voornemens is de klinische verloskundige afdeling van het Bethesda Ziekenhuis in Hoogeveen te sluiten vanwege een tijdelijk tekort aan kinderartsen?

2. Onderschrijft u de zorgen die de eerstelijns verloskundigen uitspreken over het behoud van de veiligheid, kwaliteit, bereikbaarheid en betaalbaarheid van de verloskundige zorg in de regio Hoogeveen (Zuidoost Drenthe) door de dreigende verdwijning van de klinische verloskunde in de regio Hoogeveen? Zo neen, waarom niet?

3. Wat is uw oordeel over de dreigende sluiting van de klinische verloskunde in Hoogeveen in de wetenschap dat 67% van de zwangeren een lage SES hebben met extra risico’s en een AZC dichtbij het ziekenhuis is gelegen?

4. Deelt u de zorgen van de eerstelijns verloskundigen dat het sluiten van de klinische verloskunde tot een hogere perinatale sterfte zou kunnen leiden in een regio waarbij de sociale status qua risico’s vergelijkbaar is met Rotterdam?

5. Bent u bereid uw – tot nu toe- afstandelijke houding te laten varen en uw invloed aan te wenden om ervoor te zorgen dat de klinische verloskunde in Hoogeveen blijft en zowel Treant als de zorgverzekeraars Achmea en Menzis aan te spreken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid? Zo neen, waarom niet?

6. Bent u bereid uw invloed aan te wenden om het tekort aan kinderartsen voor Treant op te lossen. Zo neen, waarom niet?

7. Wilt u deze vragen gezien de actualiteit zo snel mogelijk beantwoorden?

5 gedachten over “Kamervragen SP over verloskunde Bethesda

 • 1-0 voor de SP, de eerste fractie die in de 2e kamer vragen durft te stellen over deze wantoestanden!

 • In het AZC verblijven ook zwangere vrouwen. Die zijn niet vertrouwd met onze zorg in de eerste lijn van huisarts en verloskundige.
  Zij snappen die ook niet als zij verblijven pal naast een ziekenhuis. Daarnaast is er een taalprobleem. Een tolk biedt dan uitkomst. Vluchtelingen zijn plotseling in een cultureel totaal andere samenleving verzeild geraakt. De extra hulp van een gynaecoloog is dan vaak verstandig. De duur van de zwangerschap is veelal onbekend. Er moet ook soms gedacht worden aan (tropische) ziekten, die hier dus minder vaak voorkomen. Het begeleiden van een zwangere als er een taalprobleem is: dat is echt een opgave! Maar ook heel dankbaar werk. Daarvoor ben je dokter geworden, toch?
  Nu moeten zij straks ook naar een ziekenhuis daar ginds in Emmen, om te bevallen. Hoe moet dan hun man daar komen? Kunnen de kinderen mee om de baby te zien?
  In Emmen zitten drie kinderartsen al vijf maanden thuis. Kennelijk zolang zij hun zin niet krijgen. Op dezelfde dag hebben zij zich ziek gemeld: hoe zou dat nu komen?

  • Heer Koppe,

   hoe het gekomen is zal misschien ooit nog naar buiten komen. Maar eigenlijk weten we het wel: mismanagement bij Treant.

   Echter, drie! kinderartsen, zelf “volwassen”, melden zich ziek(sic) omdat ze ontevreden zijn over hun werkgever. En laten patiëntjes en hun ouders vijf maanden aan hun lot over. Wat moet er wel niet aan de hand zijn dat ze zo verzaken. Als straks alles in Emmen is gesitueerd gaan/mogen ze weer aan het werk alsof er niets gebeurd is? Worden ze ook nog beloond voor hun werkweigering?

   Het feit dat de directie van Treant dit stuurloze schip al vijf maanden laat dobberen geeft nogal te denken. Maar nog meer de totale apathie van iedereen die hier mee te maken heeft zoals artsenfederaties, patiëntenverenigingen, gezondheidsraad en verzekeraars.

   Kortom, hier helpt slaan op potten en pannen niet meer. Alleen hogere machten.

   Oh, en wat bertreft het AZC, dan hadden ze gewoon in een buurland moeten blijven, waar ze de taal wel machtig zijn. Wij zijn niet overal verantwoordelijk voor. Ook al denkt deug-links dat wel.

  • De vraag waardoor die 3 kinderartsen tegelijk ziek geworden zijn heb ik al vaak gesteld maar helaas komt daar nooit een antwoord op. Als het werkelijk zou gaan om hun zin krijgen dan zouden ze niet eens meer aan het werk mogen komen want als werkgever laat je je niet dwingen toch? Om open en eerlijk te zijn zou Treant hier meer duidelijkheid moeten geven!

 • Ik snap ook niet dat ze 2 goedlopende afdelingen (Bethesda en Stadskanaal) gaan sluiten en een slechtlopende afdeling (die al dicht is) in Emmen weer willen gaan openen. Laat het zijn zoals het nu is!

Geef een reactie