Column

Kantlijn: Dus Hoogeveen is altijd heel sociaal geweest?

Wethouder Erwin Slomp (Gemeentebelangen Hoogeveen en omstreken) zei het echt: “We zijn altijd heel sociaal geweest?”. Daar gaat als het aan het college van B&W ligt verandering in komen. Slomp: “We moeten schakelen van het generieke recht hebben op naar krijgen wat je nodig hebt. De juiste zorg op de juiste plek. Een dooddoener die verdacht veel lijkt op het Zorg dichtbij als het kan, verder weg als het moet van de Treant Zorggroep.

Door : Frits Kappers

Krijgen wat je nodig hebt. Als dat echt en eerlijk gebeurt zullen de financiële problemen van Hoogeveen zeker niet afnemen. Al jaren krijgt namelijk lang niet iedere arme in Hoogeveen wat er nodig is. Hoogeveen zoekt al jaren voortdurend de grenzen van de wet op om maar zo min mogelijk te hoeven uitgeven, daar komt het sociale beleid dat door Slomp wordt beschreven met “heel sociaal” in de praktijk op neer.

Herinner u de ophef over de papiervouwers bij de Hoogeveensche Courant. De sociale dienst had in 2014 bedacht dat bijstandsgerechtigden best bij Pet kranten kranten konden gaan vouwen. Ik heb als getuige een gesprek bijgewoond van een bezwaarmaker (die meermalen met succes de weg naar de rechter wist te vinden) met iemand van de sociale dienst. Met kromme tenen heb ik het aangehoord, de neerbuigendheid droop er af en het kostte mij de grootst mogelijke moeite om – in het belang van bezwaarmaker – mijn mond te houden.

Zonder enige aankondiging gaat nu ineens de regeling Bijkomende studiekosten schoolgaande kinderen (bestemd voor ouders met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm) met onmiddellijke ingang de vuilverbrander in. Betrokken belanghebbenden moesten het uit de media vernemen en hebben – voor zover bekend – tot heden nog steeds geen officiële melding hierover ontvangen. En dat allemaal in het Hoogeveen dat zogenaamd “kindvriendelijk” is.

Ook op de thuishulp gaat fors bezuinigd worden. Terwijl mensen noodgedwongen steeds langer thuis blijven wonen en dus steeds meer aangewezen raken op hulp van buitenaf, gaat Hoogeveen hen substantieel belasten. Bij zwaar huishoudelijk werk gaat de norm terug van 105 minuten naar 75 minuten, een achteruitgang van een kleine 30%. Licht huishoudelijk werk gaat terug van 75 naar 45 minuten, een achteruitgang van 40%. Moet u thuis eens proberen. Voert u eens een maand lang het huishoudelijk werk in 30%, resp. 40% minder tijd uit.

Van een populistische partij als Gemeentebelangen had je dit kunnen verwachten. Populistisch? Jazeker. Jan Steenbergen dankte zijn eerste volledige termijn als wethouder aan de verkiezingsleus “Uw geluid, ons beleid.” Populisme ten top. Dat kan en dat mag in Nederland, maar dan kun je dus ook dit soort beleid verwachten. Veel minder goed te verteren is dat de beide christelijke partijen in het college kennelijk de zelfde mening zijn toegedaan. Ik heb hen via een tweet herinnerd aan Mattheus 25 vers 45, dat luidt: “Voor zoveel gij dit een van deze Mijn minste broeders niet gedaan hebt, zo hebt ge het Mij ook niet gedaan.”

Een volger met wortels in het CDA verweet mij vervolgens dat ik met onderbouwde argumenten moest komen in plaats van met Bijbelteksten te gooien. Kennelijk mag een atheïst, die overtuigd gelooft in naastenliefde, eerlijkheid en rentmeesterschap, een partij die zich in naam als christelijk presenteert, niet aanspreken op de christelijke uitgangspunten, die voor die partij leidend zijn. Mij werd selectief winkelen verweten. Wat ik natuurlijk volmondig erkend heb. Als ik ga winkelen dan snuffel ik altijd eerst rond, beoordeel diverse aspecten van hetgeen ik zoek en maak uiteindelijk een keus.

Op zoek naar een fundamentele toetssteen inzake het christelijke aspect van een politieke partij kwam ik uit bij Mattheus 25 vers 45, die in combinatie met vers 40 aangeeft, wie “in de eeuwige pijn zullen gaan en wie in het eeuwige leven.” Begrijpelijk dat men in het CDA (en ook de ChristenUnie, maar die hebben niet van zich laten horen) problemen heeft met het feit dat ik hen hierop heb gewezen.

Het was overigens niet de eerste keer dat ik vanuit CDA-kringen te horen kreeg, dat ik hen niet moest aanspreken op de C. Juist omdat in Mattheus 25 op niet mis te verstane wijze wordt aangegeven hoe ooit de bokken van de schapen zullen worden gescheiden meen ik echter het volste recht te hebben om CDA en ChristenUnie op hun dwaling te mogen wijzen.

Brand van Rijn, SGP voorman in de Hoogeveense gemeenteraad, sprak via twitter zijn waardering hiervoor uit. “Ja,dat Woord behoort voor christenen altijd en overal hun leefregel te zijn. Als andersdenkenden geen andere keus meer hebben om christenen op hun plicht te wijzen, zegt dit meer over die christenen dan over die andersdenkenden.”

Waarvan akte. Ik voorzie verdere krimp bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen  voor CDA en ChristenUnie.

.

Een gedachte over “Kantlijn: Dus Hoogeveen is altijd heel sociaal geweest?

  • Waarvan akte. Ik voorzie verdere krimp bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen voor CDA en ChristenUnie. dat weet ik wel zeker

Geef een reactie