RSG Wolfsbos zet in op toekomstbestendig ICT-infrastructuur

ICT wordt steeds vanzelfsprekender binnen het onderwijs. Al sinds 2008 werkt RSG Wolfsbos samen met ICT-specialist Brunel. De samenwerking begon destijds met kleine projecten om ICT binnen het onderwijs te integreren. Anno 2019 maken alle leerlingen en medewerkers volop gebruik van de ICT mogelijkheden op school. Door middel van het versterken van de samenwerking met Brunel, zet RSG Wolfsbos in op een toekomstbestendige ICT-infrastructuur.

Kwaliteit
Chris Buijtendorp, manager facilitair bij RSG Wolfsbos geeft aan: “Door de toenemende bijdrage van ICT binnen onze school vinden we het belangrijk om de kwaliteit van onze ICT omgeving optimaal te borgen. Binnen onze school hebben we een ICT omgeving met 4.500 accounts, 1500 ICT werkplekken (inclusief draagbare devices) en talloze applicaties die veelal met elkaar geïntegreerd zijn. Uit deze getallen blijkt dat ICT op een school als RSG Wolfsbos steeds complexer wordt en dat je moet kunnen steunen op de expertise van een gespecialiseerd ICT bedrijf. Brunel ondersteunt ons gehele ICT platform en werkt samen met onze eigen systeembeheerders en onze adviseur ICT om de beschikbaarheid en kwaliteit van ons ICT netwerk te beheren.”

Investeren in leerlingen en medewerkers
Naast het beheer wordt samen met Brunel ook gewerkt aan de ICT Roadmap van RSG Wolfsbos. Hierbij worden ICT-coaches van de school betrokken om de wensen en eisen vanuit het onderwijs nog scherper in beeld te krijgen. Brunel toetst deze eisen en wensen aan technische ontwikkelingen en vergroot hiermee de kwaliteit van het ICT netwerk van de school. Chris Buijtendorp vertelt verder: Inzet van ICT vraagt ook investering in onze leerlingen en medewerkers. Alle docenten hebben een eigen device van de school in bruikleen gekregen en zijn geschoold in het gebruik. Alle leerlingen van klas 1 en klas 2 hebben inmiddels al een eigen device in bruikleen gekregen. Zo kunnen we met inzet van ICT-mogelijkheden het maatwerk voor leerlingen in onze school een boost geven.

Deel dit bericht!

Geef een antwoord