Politiek

Beheersverordening voor Buitengebied Zuid

Hoogeveen – Het college heeft een nieuwe beheersverordening vastgesteld voor het zuidelijk buitengebied van Hoogeveen. Met een dergelijke verordening kan het bestemmingsplan dat daar geldt worden herzien. De afgelopen jaren is op een aantal gebieden het ruimtelijk beleid voor het buitengebied vernieuwd en verruimd.

Deze actualisatie en verruimingen zijn niet rechtstreeks opgenomen in het bestemmingsplan Buitengebied Zuid 2007, maar via aparte deelplannen geregeld. Hierdoor gelden er meerdere bestemmingsplannen voor het zuidelijk buitengebied van Hoogeveen. Dat maakt het onoverzichtelijk. De beheersverordening maakt daar een einde aan. Aan de gebruiksmogelijkheden van het gebied verandert er niets. De ontwerpbeheersverordening wordt acht weken ter inzage gelegd voor inspraak en vooroverleg.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: