Algemeen

Karwei eerste fase Hoofdstraat en plein voor kerk bijna klaar

Hoogeveen – In de Hoofdstraat en op het plein voor kerk zijn de aannemers Rots (waterkunstwerk) en Roelofs (plein rondom waterkunstwerk) nog druk bezig om fase 1 af te ronden. In de Hoofdstraat is het meeste straatwerk klaar. Op het kerkplein moeten nog werkzaamheden worden verricht om voor de bouwvak klaar te zijn.

WAT MOET ER NOG GEBEUREN?

De ondergrondse aanpassingen zijn nagenoeg klaar. De komende drie weken wordt de bestrating verder afgemaakt. Tijdens de eerste Pulledagen (vanaf 18 juli) is de bestrating nog niet helemaal klaar. Voor de bereikbaarheid worden extra loopschotten neergelegd. De spiegelkraan (kunstobject bij het waterkunstwerk) wordt na de bouwvak geplaatst.

In de Hoofdstraat krijgen de houten zitbanken nog een plek op de betonnen bakken en worden de tijdelijke boomroosters vervangen door definitieve roosters. De blindengeleidelijnen worden na de bouwvak aangebracht. Gezien de droogte en de hitte wordt zoveel mogelijk zorg besteed aan de nieuw geplante en herplante bomen

DEEL CASCADE START IN NAJAAR

De volgende fase in de Hoofdstraat start in het najaar. Het gaat dan om het gedeelte rond de Cascade. De ontwerpen zijn gemaakt en gepresenteerd aan belanghebbenden. Momenteel wordt het ontwerp technisch uitgewerkt. De verwachting is dat in het najaar alle ondergrondse werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden in dit gedeelte van de Hoofdstraat. In het voorjaar van 2020 kan het gebied verder afgewerkt worden en legt de aannemer de definitieve bestrating aan.

De belangrijkste kenmerken van het ontwerp:

– De Cascade blijft behouden.

– Het ‘podium’ wordt verwijderd. Hiervoor in de plaats komt een laag wandelpad over de Cascade, wat de oversteekbaarheid ook voor mindervaliden verbetert.

– De bestaande bomen blijven behouden, de ondergrondse groeiruimte wordt vergroot om de bomen de komende jaren weer voldoende groeimogelijkheden te bieden.

– Op de plek van het wandelpad over de Cascade moeten twee van de bestaande bomen worden verplant.

– De bestrating wordt vernieuwd waarbij dezelfde roodbruine straatklinkers gebruikt worden als in de eerste fase van de Hoofdstraat. – Op verschillende plekken wordt straatmeubilair geplaatst.

ONTWERP ZUIDELIJK DEEL

Na afronding van de werkzaamheden rond de Cascade wordt het zuidelijk deel van de Hoofdstraat aangepakt. In samenwerking met belanghebbenden wordt hiervoor een ontwerp gemaakt. situatiefoto: Gemeente Hoogeveen

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: