Bijeenkomst regionale bereikbaarheid in KARgo

Hoogeveen – Bij Opleidingscentrum voertuigtechniek, transport & logistiek KARgo! draaide het maandagavond 1 juli om Regionale Bereikbaarheid. Ondernemers, bestuurders van gemeenten uit de regio en van provincie Drenthe, Partners uit de DutchTechZone en Regio Zwolle, professionals uit het onderwijs en de transport- en logistieke branche en inhoudelijk betrokken ambtenaren waren maandagavond samengekomen om elkaar te ontmoeten, informatie uit te wisselen en om te kijken hoe ze elkaar kunnen vinden kijken in een gezamenlijke aanpak. Bereikbaarheid over spoor, weg en water is de motor voor werkgelegenheid en de economische ontwikkelingen voor onze brede regio. Er speelt veel op dit gebied en de belangen zijn groot.
Wegen, water, spoor en het belang van bereikbaarheid voor de economie

Tafelgasten deze avond waren Cees Bijl, Gedeputeerde Verkeer en Vervoer provincie Drenthe, Mischa Baert, Directeur Fokker, Gerhard Roelfes, Regiomanager van de Stedenkring Zwolle-Emsland, Herman van Loo, Director of Operations Port of Zwolle en Erwin Slomp, Wethouder Veilige Bereikbaarheid gemeente Hoogeveen. Zij werden bevraagd op thema’s als de A28 als internationale vrachtcorridor en levensader voor onze regio, het lopende MIRT-onderzoek A28, het verhogen van de frequentie van de stoptreinen tussen Groningen en Zwolle (kwartiersdienst), de effecten van de verdubbeling van de E233 (de weg van Meppen naar Bremen en Hamburg) op onze regio en de ontwikkelingen van Port of Zwolle, met havens in Zwolle, Kampen en Meppel. Ook is stil gestaan bij de werkgelegenheid en economie, die nauw samenhangen met bereikbaarheid.

Lange adem
Als er iets duidelijk werd de avond, was het wel het belang van de lange adem. De lobby voor de A37 duurde 16 jaar, alvorens de opening in 2008 een feit was. In 1993 is ook de lobby gestart voor de wegverbreding van de E233 in Duitsland, de weg vanaf de A37 naar Cloppenburg en Bremen.
Over een half jaar wordt de vergunning voor het eerste deeltraject verwacht. Dan duurt het nog zo’n twee jaar voordat de bouw echt kan beginnen. Gerhard Roelfes van de Stedenkring Zwolle-Emsland: “Ja, dat is lang, heel lang. Planvorming is onnodig omslachtig in Duitsland. Maar vergeet ook niet dat het gedeelte dat verdubbeld wordt twee keer zo lang is als de hele A37 en circa 800 miljoen euro gaat kosten.” Geduputeerde Bijl: “Vorige bestuurders hebben zich ook ingezet voor deze generatie. Wij doen dat weer voor volgende generaties.”
Gerhard Roelfes gaat verder: “Het begint met samen optrekken. En ondertussen alvast kijken naar kansen. Bremen ligt straks 45 minuten dichterbij Nederland. Het Emsland ligt op 20 autominuten vanaf knooppunt Hoogeveen en is een van de economisch meest dynamische gebieden in Duitsland. We moeten nu alvast met alle partijen hier in de regio samenspannen om de kansen over de grens te benutten.”

Kansen voor de regio
De aanwezigen waren eensgezind over de verbreding van de A28: die moet tot aan Hoogeveen 2 x 3 rijbanen krijgen. Dat is nodig om de verwachte forse toename van transport over de A28, richting Duitsland, te kunnen behappen. Gedeputeerde Cees Bijl vertelde over het onderzoek dat nu gaande is naar de noodzaak van de verbreding. Ook gaf Cees Bijl aan dat er een betere verbinding tussen Emmen en Hoogeveen moet komen i.v.m. de bereikbaarheid voor zorg en onderwijs. Hij gaat hierover in gesprek met het OV-bureau voor de dienstregeling 2020-2021.
Volop kansen voor vervoer over water. Herman van Loo, directeur Port of Zwolle, vertelde over de ontwikkelingen. “Nu de Kornwederzandsluis een stap verder in de besluitvorming is gekomen, betekent dat de havens van Kampen en Meppel in 2025 of 2026 zeehavens worden. Er kunnen daar dan containerschepen met aan boord 120 containers, lossen: 120 containers betekent 120 vrachtwagens minder op de weg vanaf Rotterdam of Amsterdam. Natuurlijk moeten de goederen wel verder gebracht worden vanaf Meppel en Kampen en dat betekent vanaf daar vervoer met vrachtwagens én kansen voor de werkgelegenheid.”
Initiatiefnemers van de bijeenkomst ‘Samen sterk voor Regionale Bereikbaarheid’ waren het college van de gemeente Hoogeveen en het bestuur van Ondernemend Hoogeveen. Erwin Slomp, wethouder Bereikbaarheid kijkt terug op een goede avond: “Van een kwartiersdienst per trein naar Groningen en Zwolle, tot een wegverbreding op de A28 van Zwolle tot Hoogeveen. Beide zijn essentieel voor inwoners van Hoogeveen én de brede regio. Bereikbaarheid gaat samen met duurzaamheid: wil je forensen prettig laten wonen in het Noorden van het land, dan moeten ze eenvoudig per trein of weg kunnen reizen naar hun werk elders.” Het belang hiervan werd onderstreept door Mischa Beart van Fokker: “Medewerkers denken niet in kilometers, maar in een half uur reistijd. Daar past een regelmatige treinverbinding bij en goede verbindingen via de weg. Ook vanuit Twente.” Erwin Slomp: “Vervoer over weg en water moet meer ruimte krijgen. Letterlijk, dus wegverbreding en een sluis, maar ook figuurlijk. Goede bereikbaarheid is goed voor de leefbaarheid, economie en werkgelegenheid. Samen verder kijken is samen verder komen.” Daarover waren de aanwezigen het roerend eens.

Deel dit bericht!

Geef een antwoord