Politiek

Parkeerbegroting onder druk: Op weg naar nieuw parkeerbeleid

Hoogeveen – Het college heeft ingestemd met een plan van aanpak voor het maken van een nieuwe parkeernota. De oude nota dateert van 2011. Sinds die tijd zijn er vele ontwikkelingen geweest en ook knelpunten ontstaan. Die worden geïnventariseerd. Zo staat de parkeerbegroting onder druk; de geraamde opbrengsten zijn al jaren niet in lijn met de daadwerkelijke opbrengsten.

Daarom heeft de raad het college de opdracht gegeven de parkeerbegroting te herijken. Ook de bouw van woningen heeft invloed gehad op het parkeren.
Er volgt een traject van overleg met allerlei belanghebbenden, zoals omwonenden en ondernemers in het centrum. Daaruit volgt een aantal scenario’s waaruit een keuze wordt gemaakt. Vervolgens neemt de raad een besluit over het nieuwe parkeerbeleid.

Het nieuwe beleid moet leiden tot een goede bereikbaarheid en leefbaarheid van het stadscentrum door de juiste inzet van de beschikbare parkeercapaciteit met tarieven die de concurrentiepositie van Hoogeveen in de regio niet aantasten. Uitgangspunt is dat Hoogeveen de goedkoopste parkeertarieven van Drenthe hanteert.

Geef een reactie