RSG Wolfsbos streeft naar ‘ZERO-WASTE’ in 2025

Hoogeveen – RSG Wolfsbos heeft in Remondis een nieuwe samenwerkingspartner gevonden op het gebied van circulaire afvalverwerking. Eind juni werd het contract ondertekend, in het bijzijn van een drietal leerlingen. Samen met leerlingen zal gekeken worden naar de inzameling en afvoer van diverse afvalstromen binnen de school. Het doel is ambitieus, in 2025 is het streven ‘zero-waste’.

Bewustwording
Ilse Top, directeur bestuurder van RSG Wolfsbos geeft aan: “Als school willen wij een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving. Enerzijds betekent dit dat wij kansen willen benutten om zoveel mogelijk gebruik te maken van duurzame energiebronnen. Zo maakt de school al gebruik van energie afkomstig uit zonnepanelen en wordt het terrein verlicht middels duurzame verlichting. Anderzijds willen we onze leerlingen bewust maken van het belang van duurzaamheid en betrekken we hen bij diverse duurzame ontwikkelingen en het bedenken van oplossingen. Dat laatste gaan we samen met Remondis oppakken.” Binnen de school zal kritisch gekeken worden naar onder andere het scheiden van afval en de reductie van de hoeveelheid afval. Daarnaast worden er diverse projecten, bewustwordingscampagnes en workshops georganiseerd.

Milieuproblematiek in 2050
Binnen RSG Wolfsbos zijn leerlingen al actief bezig met projecten die aansluiten bij actuele vraagstukken rond duurzaamheid. Zo ook de vmbo-leerlingen van locatie Harm Smeenge. Leerlingen kregen bij het vak Mens & Cultuur de opdracht om een oplossing te bedenken voor de milieuproblematiek in 2050. Beazin Kelsh, Mariska Sok en Anouk Bruinenberg uit klas twee bedachten een ingenieus beloningssysteem. Elke keer wanneer leerlingen afval in de juiste container deponeren, wordt dit geregistreerd door middel van een irisscanner. Wanneer een leerling dat honderd keer heeft gedaan, wordt hij of zij daarvoor beloond. Een prachtige ‘out-of-the-box’ gedachte die in 2050 best wel eens werkelijkheid kan zijn geworden!

Begin bij jezelf
De drie leerlingen waren ook aanwezig tijdens de contractondertekening tussen RSG Wolfsbos en Remondis en mochten hun idee toelichten. Docent Mens en Cultuur Willemien van der Veen licht toe: “Belangrijk bij dit project over de milieuproblematiek in 2050 is dat er een stuk bewustwording bij leerlingen ontstaat. Duurzaamheid is een groot woord maar het begint bij jezelf, hoe klein dan ook. Dat is de basis voor de toekomst.”

Deel dit bericht!

Geef een reactie