Geen verdeling kosten jeugdhulp meer

Hoogeveen – Er worden tussen de gemeenten in Zuid-Drenthe, waaronder Hoogeveen, geen afspraken meer gemaakt om uit solidariteit de kosten van jeugdhulp te verdelen. Daarvoor is geen draagvlak meer onder de gemeentebesturen.

In het verleden waren dergelijke afspraken er wel om de grote schommelingen in de zorgkosten op te vangen, vooral voor de kleinere gemeenten.
Gemeenten moeten nu de jeugdhulp anders organiseren en de kosten van die hulp laten dalen. Dat betekent onder andere investeren in bijvoorbeeld samenwerking met en in scholen, buurten en wijken, zodat de duurdere vormen van jeugdhulp kunnen worden voorkomen. Gemeenten geven dit op hun eigen wijze vorm en willen ook verantwoordelijk zijn voor resultaten van hun eigen beleid.

Deel dit bericht!

Geef een antwoord