Algemeen

Droogte: Geen uitzonderlijke situatie, wel alert op waterpeilen

Hoogeveen – Volgens waterschap Drents Overijsselse Delta (WOD)is de situatie in verband met de droogte vrij normaal voor de tijd van het jaar. Er is geen sprake van een uitzonderlijke situatie. WOD kan ruim voldoende water aanvoeren en de grondwaterstanden zijn normaal in een groot deel van het gebied. Op de hoger gelegen gronden zijn de grondwaterstanden wel aan de lage kant. Ze houden alert de weersverwachting in de gaten.

Grondwaterstanden
Door de droogte van vorig jaar zijn de grondwaterstanden op de hoge gronden, zoals de Sallandse Heuvelrug en het Drents Plateau, nog relatief laag voor de periode van het jaar.

Peilen in sloten en kanalen opgezet
Door het aanvoeren van water worden de waterpeilen in het zogeheten aanvoersysteem hoog gehouden. Bij het maaien van de watergangen worden eerst de wateren gemaaid waarop aanvoer is. Sloten en kanalen waarop weinig tot geen wateraanvoer zit, worden als laatst gemaaid. Door meer begroeiing wordt het water langer vastgehouden en vermindert de afvoer.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: