NV RENDO Holding presenteert jaarcijfers 2017

Provincie – In een aandeelhoudersvergadering zijn vandaag de jaarcijfers 2017 van NV RENDO Holding gepresenteerd. De Drents / Overijsselse netbeheerder heeft 2017 afgesloten met een positief resultaat van EUR 10,6 miljoen, begroot was een resultaat van EUR 10,3 miljoen. Van het resultaat wordt EUR 7,5 miljoen uitgekeerd aan de aandeelhoudende gemeenten van RENDO in Drenthe en Overijssel. Het overige resultaat wordt toegevoegd aan de reserves en met name gereserveerd voor verdere investeringen in netwerken en voor de energietransitie.

Algemeen Directeur Eddy Veenstra is zeer tevreden met de financiële en inhoudelijke resultaten over 2017: ‘’het financiële resultaat ligt in lijn met de begroting, we hebben weer een efficiency slag kunnen maken en onze nieuwe dochterondernemingen N-TRA (energietransitie) en RE-NET (glasvezel) hebben hun portefeuille goed kunnen uitbreiden’’. RENDO is inmiddels gestart met een nieuwe strategie voor de komende jaren. De netbeheerder wil een prominente rol spelen bij de energietransitie van fossiele brandstoffen naar duurzame brandstoffen in haar werkgebied. Er wordt dan vooral ingezet op groen gas als vervanger van aardgas. Nu distribueert RENDO 3% groen gas, er zijn inmiddels contracten getekend om dit percentage te verhogen naar 9% in 2019. Er worden hiernaast verschillende initiatieven voorbereiden uitgewerkt, waardoor het percentage groen gas in de RENDO netten over een paar jaar kan oplopen naar 24%. In 2030 wil RENDO nog slechts duurzame gassen vervoeren. RENDO ziet groen gas als een belangrijke en betaalbare pijler onder de energietransitie.

RENDO dochter RE-NET is inmiddels in circa 10 gemeenten in Drenthe en Overijssel betrokken bij de aanleg van glasvezelnetwerken. Het beheer en de aanleg van glasvezelnetwerken wordt, naast de aanleg en het beheer van netwerken voor gas, elektriciteit en warmte, een steeds belangrijkere activiteit binnen de RENDO Holding.

In 2016 bedroeg het jaarresultaat van NV RENDO Holding EUR 13,2 miljoen, het verschil ten opzichte van 2017 heeft alles te maken met éénmalige bijzondere baten in verband met de afwikkeling van de fraude bij RENDO van een aantal jaren geleden.

Het Jaarverslag is gepubliceerd op de website van RENDO (RENDO.nl). Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Algemeen Directeur Eddy Veenstra, hij is bereikbaar op telefoonnummer 06-33429326.

Deel dit bericht!

Geef een antwoord