Opinie: Oud Bos

In Hoogeveen staan nog oude bomen verspreid over het landschap, die ik soms op circa 150 jaar schat. In de Pesserstraat staat een grote rode beuk: misschien heeft Vincent van Gogh die nog gezien toen hij in 1883 in Hoogeveen verbleef. Nog wat voorbeelden. In de omgeving van huize Echten (nauw met Hoogeveen verbonden) staan enkele zeer grote eiken aan de rand van een weide. In het Spaarbankbos staan een aantal fraaie oude beukenlanen. Een gemeentelijke monumentenlijst ontbreekt.

Veel solitaire bomen staan niet op de monumentenlijst van de bomenstichting en/of van de provincie Drenthe. Veel bomen vallen buiten de bescherming, zoals gemeentelijke bomen en bomenrijen buiten de bebouwde kom en bomen die niet goed zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Jonge aanplant houdt het soms jaren vol, maar wordt ook na enkele decennia gekapt. Formeel om een natuurlijk bos te maken, echter ook bij bomenbeleid speelt een rol: modegrillen en follow the money. Een groot aaneengesloten bos met monumentale bomen ontbreekt ook in Hoogeveen. Jammer dat ook in Hoogeveen bos steeds wordt uitgedund
onder het huidige beleid. Een groot oud aaneengesloten bos in Hoogeveen ontbreekt dan ook. Dat is jammer, want een oud, dicht, ruim aaneengesloten bos met hoge stam geeft rust, ruimte en voedsel aan dieren: drie basisvoorwaarden waaronder (grotere) zoogdieren w.o. dassen, goed gedijen. Een eeuwenoud bos kennen we in Hoogeveen niet, ook het kleine Kinholt valt hier niet onder. Dicht bos geeft ook voer en dekking bij gevaar en beschutting (tegen koude). Eeuwenoude bomen zijn bovendien een verrijking voor het cultuurlandschap. Bij de ontwikkeling van Nijstad als recreatiegebied zet ik ook mijn vraagtekens. Bomen zijn gekapt waar dit voorjaar genesteld zou worden. De vogelrust en overwinteringplaats wordt hier danig verstoord.
De recreatiewoningen verstoren bovendien het eerder mooie vrije uitzicht over de grote plas. Echter bomen verziekt (door het geïnfecteerde grondwater) moeten gekapt worden.

Zo was het verstandig van de gemeente om een ziek grote Esdoorn midden in een woonwijk te kappen. Bot kapbeleid van bomen zonder een rijk bos een kans te geven keur ik echter af.

Ronald Wilfred Jansen, .

Deel dit bericht!

Geef een antwoord