Opinie: Financieel wanbeheer gemeente Hoogeveen

Ik geef toe vanaf de kantlijn is het makkelijk praten zonder (politieke) verantwoordelijkheid te dragen en een begroting sluit je niet met praatjes. Een blik op de jaarrekening 2018 liet mij als eenvoudige burger zien hoe complex financieel beleid moet zijn voor de gemeente Hoogeveen. Knap wie dat doorgrondt. Ik niet.

Het vereist zeer kundige beleidsmensen die ook integer met gemeenschapsgeld omgaan. Ik vraag me dus af: zijn die kwaliteiten er wel? Ik ben niet superintelligent en ik en vele anderen zijn afhankelijk van goede bestuurders. Dat is vooral nijpend nu door het participatiebeleid Rijkstaken uit bezuinigingsoverwegingen zijn overgeheveld naar de gemeenten. Hierdoor neemt de belasting voor de gemeente, ook die van Hoogeveen, toe zonder voldoende budget (en kennis) blijkbaar. Nu blijkt dat de gemeente Hoogeveen niet kan plannen wat de kosten (in sociaal en fysiek domein) zijn en blijkbaar is er in de vier jaar sinds de invoering van de participatiewet dus niet wezenlijk veel geleerd. Er ontbreekt dus een goed meerjarenplan. Men door- en voorziet de declaraties van zorginstellingen nog steeds niet, er ontbreekt een deugdelijke financiële onderbouwing van de ijsbaan inclusief zwembad, de nieuwe sporthal blijkt te laag te zijn voor internationale volleybalwedstrijden en de gemeente kiest voor afbraak en nieuwbouw, geen renovatie (van zwembad De Dolfijn). Terwijl de gemeente Hoogeveen de jeugdzorgkosten veel te hoog vindt en ondertussen rommelig beleid in de hand werkt om (te) goedkope arbeid te creëren, doet men financieel hoge risicovolle investeringen in het fysieke domein. Wie legt dat de burger uit ? Volgens Steenbergen zegt nog niets wat er in de toekomst voor grote investeringen moet worden uitgegeven, dat is merkwaardig, want hoge advies- rente- en afschrijvingskosten spelen mee. Laten de hoge ambtenaren zich leiden door een drang naar prestige, geschiedenis schrijven, dit in combinatie met te weinig financieel inzicht ? Zo ja, dan is dit dubbel pech. Ook andere oorzaken van de financiële wanorde, zoals bureaucratie, blijven onderbelicht. De burger betaalt wel en de gemeente Hoogeveen dreigt onder curatele te worden gezet door de Provincie Drenthe. Wordt het niet hoog tijd voor een onafhankelijke commissie die de opleiding, intelligentie, deskundigheid en integriteit van gemeenteambtenaren onderzoekt, zodat er in de toekomst eisen worden gesteld aan de kwaliteit van (gemeente)ambtenaren.?

Door : Ronald Wilfred Jansen,

2 gedachten over “Opinie: Financieel wanbeheer gemeente Hoogeveen

  • 30 mei 2019 om 08:46
    Permalink

    “Zodat er in de toekomst eisen worden gesteld aan de kwaliteit van (gemeente)ambtenaren.?” Zal nooit gebeuren het is ook vriendjespolitiek en elkaar de hand boven het hoofd houden wat er in de politiek gebeurt. Er worden gewoon mensen op functies neergezet waar ze helemaal niet geschikt voor zijn maar daar gaat het uiteindelijk ook niet om. Het gaat erom wat ze iedere maand op de bank gestort krijgen dat is uiteindelijk het enige wat telt

Geef een reactie