Algemeen

Subsidie voor optimaal leven team

Hoogeveen en De Wolden krijgen een ton subsidie van het Rijk voor hun Optimaal Leven Team. Het team ondersteunt mensen met langdurige psychische kwetsbaarheid op allerlei medische en maatschappelijke gebieden.

Daarmee kan een Optimaal Leven Team een belangrijke bijdrage leveren aan onder meer beschermd wonen en de aanpak rond personen met verward gedrag.
Dankzij de subsidie kan het Optimaal Leven Team verder worden ontwikkeld en goed worden ingebed in de wijken en dorpen.

Geef een reactie