Algemeen

Laat je meevoeren in de ontstaansgeschiedenis van Hoogeveen

Hoogeveen – Op maandag 8 april vond in de Tamboer in Hoogeveen de eenmalige voorstelling ‘Hoogeveen – Stad van verbindingen’ plaats. Johann Bisschop nam een grote groep ambtenaren mee in een inspirerende bijeenkomst in de geschiedenis van de gemeente waar ze voor werken. Burgemeester Karel Loohuis vervulde een gastrol in deze voorstelling.

Stad van Verbindingen
De voorstelling gaat in op de historie van Hoogeveen. Uitgangspunt was dat als je kennis hebt van de historische achtergrond van je inwoners, je in je dagelijkse werk meer begrip hebt voor de manier waarop ze reageren op gebeurtenissen.
Hoogeveen is een echte netwerkstad met vele verbindingen over water, weg, spoor en lucht. Dit netwerk is ontstaan in de geschiedenis van Hoogeveen. Wie een oude kaart van Hoogeveen bekijkt ziet een netwerk van kanalen, opgaandes, wijken en sloten. Dat oude netwerk is de basis van de ontwikkeling van de oude kolonie Nie Echten tot de stad die het nu is. Dat het Hoogeveen van nu in meerdere opzichten een echte netwerkstad is, valt dus rechtstreeks te herleiden uit haar ontstaansgeschiedenis. Aan de hand van veel historisch beeldmateriaal werd de geschiedenis van Hoogeveen getoond in deze eenmalige voorstelling.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: