Samen aan de slag voor toekomstbestendig, innovatief (v)mbo Techniekonderwijs

Hoogeveen – 3 april De arbeidsmarkt staat te springen om goed geschoold technisch personeel. Het kabinet heeft in het regeerakkoord € 100 miljoen uitgetrokken voor het techniekonderwijs op het vmbo. Een sterk vmbo draagt bij aan de doorstroom via het middelbaar beroepsonderwijs naar de arbeidsmarkt. In Hoogeveen werken Roelof van Echten College, RSG Wolfsbos en Alfa-college samen met de Stichting Vrienden van Techniek aan het Regioplan Sterk Techniekonderwijs.

Ruim anderhalf miljoen voor versterking technisch onderwijs in de regio Hoogeveen
Vmbo, mbo én bedrijfsleven hebben samen plannen gemaakt voor het technisch onderwijs voor de toekomst. Afgelopen week werd de aanvraag ingediend voor een bijdrage van OCW voor de versterking van het Technisch Onderwijs in de regio Hoogeveen van ruim anderhalf miljoen voor de jaren 2020-2023. “We willen jongeren enthousiast maken voor een beroep in de technische sector waarbij we een doorgaande leerlijn willen bewerkstelligen van basisonderwijs tot en met mbo”, aldus Krijn Houwing, onderwijsdirecteur van RSG Wolfsbos. “Door leerlingen al in een vroeg stadium kennis te laten maken met de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt krijgen traditionele beroepen een andere invulling. Daarnaast willen we meer aandacht aan de meiden besteden: zij zijn traditioneel zwaar ondervertegenwoordigd in technische beroepen”, vult onderwijsdirecteur van het Roelof van Echten College, Emiek van Campen aan.

Bedrijven betrekken bij de uitvoering van het onderwijs
Voorwaarde om in aanmerking te komen voor de regeling is cofinanciering door het lokale bedrijfsleven. De Stichting Vrienden van Techniek is daarom nauw betrokken geweest bij de planvorming. Esther Aarse, coördinator van Vrienden van Techniek benadrukt: “Onderdeel van de plannen is het bedrijfsleven bij de uitvoering van het onderwijs te betrekken en de leerlijnen samen met het bedrijfsleven praktisch in te richten. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van hybride docenten, docentstages in de bedrijven, maar ook bedrijfsbezoeken. Zo maken we meer gebruik van elkaars kennis en vaardigheden en wordt techniek voor de leerlingen tastbaarder waardoor ze een beter beeld krijgen van de (arbeids)mogelijkheden die een technisch beroep in de regio kan bieden.”

Jong geleerd is oud gedaan
Versterking van het techniekonderwijs begint in het basisonderwijs. De Hoogeveense koepels voor basisonderwijs vinden techniek en de opname van Wetenschap & Technologie in het onderwijscurriculum van belang. Een mooie toevoeging hierop is de recent geopende OntdekHoek in de bibliotheek van Hoogeveen waar de jongste jeugd op een speelse, onderzoekende manier in contact komt met de wereld van techniek. Het creëren van doorlopende leerlijnen, van basisonderwijs via voortgezet onderwijs naar het mbo en het samenwerken van alle onderwijsinstellingen met het bedrijfsleven, geeft een breed draagvlak wat zorgt voor betere beeldvorming van techniek en baankansen in de regio.

Sterke arbeidsmarktregio met een dekkend en doelmatig technisch aanbod
Op het gebied van economische ontwikkeling in de regio wordt al nauw samengewerkt in de Dutch Techzone (gemeenten Emmen, Hoogeveen, Coevorden en Hardenberg) met als doel de innovatieve (maak)industrie te versterken. “De uitdaging ligt in het feit dat de komende jaren leerlingenkrimp te verwachten is, terwijl de vraag naar technisch geschoold personeel onverminderd groot blijft. Voldoende vakmensen zijn voor de Hoogeveense en regionale economie van groot belang en samen moeten we zorgen voor behoud van de werkgelegenheid in deze regio,” aldus Aarse.

Deel dit bericht!

Geef een antwoord