Plaatselijke Belangen Elim aanvaarden geboden hulp

ELIM – Afgelopen week was er de jaarlijkse ledenvergadering van Plaatselijke Belangen in Elim. Natuurlijk is er tijdens deze vergadering weer van alles besproken en kwamen de defecte lantarenpalen en het vraagstuk “de wieken” ter sprake, hetgeen ongeveer gelijk is aan veel eerder vergaderingen.

Wat duidelijk anders was, gaf deze vergadering een verrassende wending. Ondanks de huis aan huis oproep om (jonge) nieuwe bestuursleden te werven heeft dat niets opgeleverd . Er is dus een bestuurscrisis ontstaan. Het ledental neemt af en dat is natuurlijk onwenselijk. Gisteravond is bekend geworden dat er door bestuurlijk Elim toch een poging wordt gedaan om het Plaatselijk Belang te behouden. Jan Benjamins, Rudolf Guichelaar en Lieneke Kroezen ondersteunen gedurende een jaar de huidige drie overgebleven bestuursleden om samen als een soort denktank te proberen Plaatselijk Belangen weer nieuw leven in te blazen. Ook oud voorzitter Roelof Koops heeft zijn hulp aangeboden om mee te denken. De oplossing is jonge nieuwe bestuursleden die bruisen van positieve ideeën en veel dorpsliefde hebben te vinden. Maar waar zitten die? Eventueel geïnteresseerden kunnen zich melden bij een van de bestuursleden van Plaatselijke Belangen Elim. bron:http://www.elim-drenthe.nl/

Deel dit bericht!

Geef een antwoord