Lid Adviesraad Sociaal Domein Hoogeveen gezocht

Hoogeveen – De Adviesraad heeft tot taak het college van B&W van de gemeente Hoogeveen gevraagd en ongevraagd te informeren en te adviseren over het beleid en de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet en de daarmee samenhangende regelingen. De Adviesraad bestaat uit inwoners van Hoogeveen met kennis en ervaring op het gebied van Jongeren, Jeugdwet en Wmo.

FUNCTIE-INHOUD

De Adviesraad is op zoek naar een persoon die zich in de Adviesraad wil bezighouden met het aandachtsgebied “Jongeren” en zoekt daarom naar een inwoner van gemeente Hoogeveen met kennis en ervaring op het terrein van jongeren en Jeugdwet. Het gaat om een onbetaalde functie met een
onkostenvergoeding. Een uitgebreide profielschets wordt u op aanvraag toegestuurd. U kunt deze opvragen via e-mail info@adviesraadsociaaldomeinhoogeveen.nl. Ook kunt u voor meer informatie contact opnemen met de voorzitter mevrouw Mastwijk (tel. 0528 265619).
BELANGSTELLING Uw schriftelijk reactie, inclusief CV zien wij graag tegemoet via email info@adviesraadsociaaldomeinhoogeveen.nl.

Geef een reactie