Meer opslag- en dumplocaties aangetroffen

regio – De politie ontdekte in 2018 meer productie- en opslaglocaties voor synthetische drugs dan in 2017. Ook het aantal dumpingen van drugsafval nam toe. Dat blijkt uit het Landelijk Overzicht Synthetische Drugs 2018 van de European Reporting on Illicit Synthentic Substance Production (ERISSP).

In totaal registreerde de politie vorig jaar ruim 450 incidenten rond de productie van synthetische drugs (aantreffen drugslab, opslaglocatie van grondstoffen of drugsafval). Dat zijn er zo’n 100 meer dan het jaar ervoor. Ook in Zuidwolde was het vorig jaar oktober raak.  Het aantal aangetroffen en ontmantelde productielocaties (labs) bleef met 82 gelijk.
Het aantal opslaglocaties steeg van 70 in 2017 tot 79 vorig jaar. De toename van het aantal aangetroffen opslaglocaties valt deels te verklaren door een aantal onderzoeken in de eenheden Oost Nederland en in Limburg. In deze onderzoeken zijn meerdere verdachten aangehouden.

Dumpingen
Het aantal dumpingen van drugsafval liet een sterke toename zien: van 206 in 2017 tot 292 in 2018. Een eenduidige verklaring hiervoor is lastig te geven, zegt portefeuillehouder drugs van de politie, Max Daniel. ‘Een verklaring kan zijn dat producenten meer gebruik maken van zogenoemde pre-precursoren: legale stoffen die nodig zijn om verboden stoffen voor synthetische drugs zoals MDMA te vervaardigen. Dat levert meer afval op. Daarnaast vermoeden we ook dat sprake is van een toename van het aantal labs. Verder is de registratie van dumpingen sterk verbeterd.’

Zorgen
De toename van het aantal incidenten rond synthetische drugs baart de politie zorgen. De productielocaties leveren grote risico’s op voor de omgeving en dumpingen van drugsafval veroorzaken veel (milieu)schade. Bovendien gaat achter de productie van synthetische drugs een wereld schuil van zware georganiseerde en ondermijnende criminaliteit.
‘Daarom krijgt de bestrijding van drugshandel en –productie de komende jaren meer prioriteit bij de politie’, zegt Max Daniel. ‘Binnen de keuzes die we als politie maken, zullen we vaker kiezen voor drugszaken.’
‘Op lange termijn werkt alleen een gezamenlijke aanpak écht. Om deze vorm van criminaliteit aan te pakken, moeten we als één overheid optrekken en criminelen van alle kanten aanpakken. Via strafrecht, bestuursrecht en fiscaal recht.’

Geldstromen
De politie gaat de komende tijd investeren in haar expertise op het gebied van synthetische drugs en haar informatiepositie. Onderzoeken richten zich behalve op productie- en opslaglocaties in toenemende mate op geldstromen. Daniel: ‘We moeten en zúllen meer inzetten op het financiële aspect. Criminelen hebben financiële drijfveren, je moet ze raken waar het pijn doet. Alleen zo komen we uit bij de bij facilitators van de productie en handel en de personen die hierin investeren.‘  Klik hier voor een overzicht vandump en opslaflocaties.  Bron: politie

Deel dit bericht!

Geef een antwoord