Calamiteitenplan Jeugdhulp

Hoogeveen – Het college heeft het Calamiteitenplan Jeugdhulp vastgesteld. Dat is een wettelijke verplichting. Ook wil het college in dat plan de rollen en verantwoordelijkheden bij een calamiteit met een jeugdige goed beschrijven en vastleggen. Het nieuwe plan is ten opzichte van het oude plan tekstueel aangescherpt en ingekort.

De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet en daarmee ook voor het optreden in het geval van een ‘calamiteit’. Het kan bijvoorbeeld gaan om ontvoeringen, gijzelingen of gezinsdrama’s.

Deel dit bericht!

Geef een antwoord