Actieplan Participatiewet

Hoogeveen – Het college gaat aan de slag met het Actieplan Participatiewet. Daarvoor is een plan van aanpak vastgesteld. Eén van de ambities in de gemeentelijke begroting is om de uitgaven voor de Participatiewet met 15% naar beneden te brengen. Dit moet eind 2021 gerealiseerd zijn.

Wethouder Jan Steenbergen: ‘We staan voor een grote uitdaging. Want we halen niet zomaar een streep door onze uitgaven. Dat kunnen en willen we niet. We vinden namelijk dat iedereen meetelt, ook op de arbeidsmarkt. Daarom zetten we juist in op het ontplooien van de talenten en mogelijkheden van mensen om te zorgen dat iedereen mee kan doen. Als werken niet mogelijk is, streven we naar een zinvolle invulling van de dag.’

Deel dit bericht!

Geef een antwoord